17 stycznia 2017 roku podpisana została umowa między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
a Uniwersytetem Opolskim w zakresie realizacji dwóch projektów:

  • Logiczny uczeń gimnazjum jako III misja Uniwersytetu Opolskiego
  • Logiczny uczeń szkoły ponadgimnazjalnej jako III misja Uniwersytetu Opolskiego.

Umowa dotyczy dofinansowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja programu przyczyni się do podniesienia efektywności kształcenia uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które zgłosiły się do projektu. Kompetencje uczniów kształcić będą pracownicy Instytutu Filozofii  Uniwersytetu Opolskiego, którzy posiadają doświadczenie w pracy z młodzieżą.

Realizacja projektu przewidziana jest w okresie 01.09.2017-30.06.2019 r. Więcej informacji o uczestnikach tego projektu można znaleźć tutaj.