kołczing_ulotka_prob_2Już od października otwieramy nowy kierunek studiów:

coaching filozoficzny!

Coaching to nowa dyscyplina, będąca odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata, polegająca na udzielaniu profesjonalnego wsparcia w rozwoju osobistym oraz biznesowym. Coaching filozoficzny daje szersze możliwości zatrudnienia, niż edukacja stricte coachingowa,  wyposaża bowiem absolwenta w kompetencje samorozwojowe, psychologiczne i pedagogiczne. Studia obejmują nie tylko szeroki zakres przedmiotów teoretycznych takich jak filozofia czy psychologia przede wszystkim warsztaty praktyczne.

Absolwent coachingu filozoficznego znajdzie zatrudnienie jako coach, doradca, mediator, opiekun społeczny, trener rozwoju osobistego, edukator, doradca biznesowy itp. Nabędzie również kompetencji, które mogą być przydatne w różnych innych zawodach wymagających pracy z ludźmi, takich jak pedagog, psycholog, terapeuta czy katecheta.

Zachęcamy do zapoznania się z programem studiów i zapraszamy!