W tym semestrze w waszych planach pojawi się seminarium licencjackie. Proszę żebyście wybrali sobie do końca października promotorów waszych prac licencjackich. Promotorem może być każdy prowadzący z wami zajęcia, który posiada stopień naukowy doktora (przynajmniej), jednak musi się on na to zgodzić. Z promotorem do końca listopada musicie ustalić ostateczne wersje tematów waszych prac. Terminy seminariów ustalicie z promotorami.

Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie na mpietrzak@uni.opole.pl.