1402794378727173Wraz z Instytutem Psychologii UO zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Tożsamość w (prze)budowie”. Konferencja odbędzie się w Opolu w dniach 12-13 maja.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych.

Obszary refleksji:

Podmiotowość i tożsamość
Podmiot w filozofii umysłu i filozofii języka
Narracyjna koncepcja tożsamościTożsamość i różnica (kulturowa, płciowa)
Tożsamość historyczna (narodowa)

Szczegółowe informacje na stronie: tozsamoscwprzebudowie.tk.