Zaznacz stronę

Program Erasmus

logo_erasmusplus
INFORMACJE DLA STUDENTÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH:

Instytut Filozofii współpracuje w ramach programu Erasmus z

W ramach programu studenci oraz doktoranci mogą przez jeden lub dwa semestry studiować w jednej z wybranych uczelni, poznać kulturę obcego kraju, nawiązać nowe znajomości i poprawić znajomość języka obcego. Osoby, które uczestniczyły już w wymianie studenckiej zachęcamy do zapoznania się z ofertą wyjazdów na praktyki.

Jeśli zastanawiasz się nad uczestnictwem w programie ERASMUS:

  • zapoznaj się ze stronami www uczelni partnerskich,
  • obejrzyj program zajęć na analogicznym kierunku,
  • przeczytaj informacje o mieście, do którego chcesz pojechać
  • zgłoś się do koordynatora instytutowego po informacje.

Koordynatorem programu Erasmus w naszym instytucie jest dr hab. Krzysztof Skowroński, e-mail: skris65@gmail.com

Zapoznaj się jednocześnie ze wskazówkami zamieszczonymi na stronach uczelnianego biura koordynacji programu Erasmus:

Monitoruj także aktualności na stronie internetowej uczelnianego biura koordynacji.

Pamiętaj o nieprzekraczalnych terminach i zainteresuj się wyjazdem odpowiednio wcześnie: zgłoś swoją kandydaturę do dnia 31 marca.