Plany zajęć na semestr letni roku akademickiego 2016/2017:

STUDIA LICENCJACKIE:

I ROK studiów licencjackich COACHING FILOZOFICZNY

II ROK studiów licencjackich FILOZOFIA

III ROK studiów licencjackich FILOZOFIA

 

UWAGA: Studenci III roku studiów licencjackich powinni ustalić ze swoimi promotorami terminy SEMINARIÓW LICENCJACKICH!

Studenci mają prawo do wyboru odpowiedniej ilości Konwersatoriów specjalnych z historii filozofii oraz wybierają przedmiot/y do wyboru zgodnie z programem studiów.

STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE

I ROK SUM

UWAGA: plan nie obejmuje wszystkich zajęć z siatki studiów. Prosimy o sprawdzenie programu studiów dla swojego rocznika.

II ROK SUM

UWAGA: Studenci II roku SUM powinni ustalić ze swoimi promotorami terminy SEMINARIÓW MAGISTERSKICH!

UWAGA: plan nie obejmuje wszystkich zajęć z siatki studiów. Zgodnie z siatką, część zajęć jest realizowanych na kierunkach pozafilozoficznych. Studenci wybierają te zajęcia samodzielnie. Prosimy o sprawdzenie programu studiów dla swojego rocznika.

STUDIA DOKTORANCKIE

Plan zajęć dla wszystkich roczników

TERMINY ZJAZDÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH (sem. letni 16/17)
17.02, 3.03, 24.03, 7.04, 21.04, 12.05, 26.05, 9.06