Struktura Instytutu Filozofii UO

Dyrekcja Instytutu Filozofii:

Dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO – Dyrektor Instytutu Filozofii
Dr Marcin Pietrzak – Wicedyrektor Instytutu Filozofii


Katedra logika i teoria poznania

 1. prof. dr hab. Adam Grobler (kier.)
 2. dr hab. Robert Sochacki, prof. UO
 3. dr hab. Anna Pietryga
 4. dr Piotr Leśniak
 5. dr Jacek Waldmajer

Zakład ontologii i historii filozofii

 1. dr hab. Iwona Alechnowicz, prof. UO (kier.)
 2. prof. dr hab. Henryk Benisz
 3. dr Agnieszka Hensoldt
 4. ks dr. hab. Joachim Piecuch, prof. UO

Zakład filozofii stosowanej

 1. dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO (kier.)
 2. dr hab. Stanisław Kijaczko
 3. dr hab. Krzysztof Skowroński
 4. dr Marcin Pietrzak
 5. dr Artur Machlarz