Zaznacz stronę

Realizowane w ostatnich latach w Instytucie Filozofii konkursowe projekty badawcze:

Projekt: Teoria i praktyka. Studium relacji między teorią i praktyką w
amerykańskim pragmatyzmie

Kierownik projektu: dr Agnieszka Hensoldt

Celem prowadzonych badań jest prześledzenie, jak relacja między teorią i praktyką jest rozumiana przez różnych przedstawicieli nurtu pragmatycznego. Osią problemową, której podporządkowane są badania, jest kwestia dociekania (inquiry), które to zagadnienie jest jednym z najważniejszych w klasycznym pragmatyzmie (Peirce, James, Dewey). Nie pozostaje ono także bez znaczenia dla bardziej współczesnych myślicieli pragmatycznych, którzy zastosowanie dla klasycznych pragmatycznych idei znaleźli we współczesnych dyskusjach w filozofii nauki, czy filozofii społecznej (Putnam, Rorty, Quine).

Projekt otrzymał finansowanie w konkursie OPUS Narodowego Centrum Nauki.
Realizowany jest w latach 2013-2015.

 

Projekt: Granice wiedzy. Wpływ Kantowskiej krytyki poznania na filozoficzne poszukiwania Karla Jaspersa.

Kierownik projektu: dr hab. Iwona Alechnowicz, prof. UO
Wykonawca projektu: mgr Dorota Barcik

W projekcie ukazany zostanie Kantowski rodowód twórczości filozoficznej Jaspersa a także innych odwołań do Kanta na początku XX wieku, mających miejsce w twórczości Nicolaia Hartmanna i Martina Heideggera. Kluczem interpretacyjnym pracy jest Kantowska krytyka poznania i wynikający z niej problem granicy wiedzy. W projekcie zanalizowany zostanie wpływ, jaki krytyka oraz związany z nią problem granicy odegrały w kształtowaniu się filozoficznej myśli Jaspersa. Analiza ta prowadzi do odpowiedzi na pytanie, dlaczego Jaspers rekonstruował metafizykę i jakie jego zdaniem płyną korzyści z jej uprawiania.

Projekt przyjęty do finansowania w XL konkursie grantów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Projekt: Sprawa psychologii eksperymentalnej w dyskusjach filozoficznych na początku XX wieku.

Kierownik projektu: dr hab. Iwona Alechnowicz, prof. UO

Celem projektu jest przedstawienie złożonych relacji, w jakich przed wiekiem pozostawały do siebie filozofia i psychologia. Instytucjonalny proces zdobywania przez psychologię samodzielności znalazł swoje odbicie w kwestiach dotyczących metod badania świadomości i psychiki podejmowanych w dyskusjach filozoficznych. W projekcie przybliżony zostanie historyczny i problemowy kontekst tych dyskusji i sporów oraz wynikające z nich konsekwencje.

Projekt przyjęty do finansowania w XXXIV konkursie grantów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Projekt: John Dewey i idea filozofii pragmatystycznej

Kierownik projektu: dr Stanisław Kijaczko.

Projekt przyjęty do finansowania w XXXIII konkursie grantów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Projekt „Peirce’owska idea nieskończonej społeczności badaczy jako konieczny warunek możliwości wszelkiego poznania”.

Kierownikiem projektu realizowanego od 12.10.2006 do 11.10.2008 jest dr Agnieszka Hensoldt.

Celem projektu jest stworzenie monografii, która udostępniałaby polskiemu czytelnikowi wybór najważniejszych z punktu widzenia prezentacji idei nieskończonej społeczności badaczy tekstów Ch.S. Peirce’a, i która byłaby ponadto wzbogacona o krytyczną analizę roli, jaką postulat nieskończonej społeczności badaczy odgrywa w Peirce’owskiej koncepcji poznania.
Projekt został przyjęty do finansowania w XXXI konkursie grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Projekt „Filozofia na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1895-1935„.

Kierownikiem projektu jest prof. UO dr hab. Iwona Alechnowicz.

Celem projektu jest prezentacja filozofii rozwijanej na Uniwersytecie Wrocławskim w wybranym okresie czasowym, od powstania Seminarium Filozoficznego w roku 1895 do roku 1935. Pierwsza część projektu ukazuje zarówno strukturę i funkcjonowanie Seminarium – poszczególne katedry oraz pracujących w nich docentów i profesorów filozofii, jak i główne kierunki prowadzonych przez nich badań. Dokładniejszemu badaniu poddane zostają sylwetki i dokonania czwórki najbardziej znaczących postaci Seminarium: William Sterna, Eugena Kühnemanna, Richarda Hönigswalda oraz Siegfrieda Marcka. Na drugą część projektu składa się wybór fragmentów ich prac przełożonych na język polski przez autorkę projektu oraz przez Artura Machlarza.

FILOZOFIA

 
 

COACHING

 

 

AKTUALNOŚCI

Plan zajęć ogólnouczelnianych w Instytucie Filozofii (AKTUALIZACJA)

16:30 - 17:15 (1 Collegium Pedagogicum) Bajki filozoficzne - prof. dr hab. Iwona...

Obowiązkowe szkolenie dla I Filozofii i I Coachingu filozoficznego

Drodzy studenci pierwszych lat, 10 października od 14:00 do 16:00 w Studenckim Centrum Kultury...

Zapraszamy na spotkanie do Muzeum Śląska Opolskiego

Instytut Filozofii zaprasza na wykład otwierający nowy cykl spotkań "Historia Filozofii: Teoria i...

UWAGA uczestnicy kursu: Komu brakuje matczynego penisa

Drodzy uczestnicy kursy KBMP (stosuję skrót, bo aż się boję w jakich wynikach wyszukiwania w...

Szkolenie z własności intelektualnej już dzisiaj!

Uwaga Filozofowie! Ci z was, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu z własności...