12631275_1107395559295006_6375949109667482305_nStudenckie Koło Filozoficzne UKW oraz Studenckie Koło Filozoficzne UO zapraszają na ogólnopolską studencko-doktorancką konferencje naukową pt. „Prawne i etyczne problemy współczesnej filozofii społecznej”. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jej celem jest dyskusja nad szeroką tematyką obejmującą dzisiejsze problemy natury społecznej i etycznej. Zapraszamy do czynnego udziału studentów, doktorantów i wszystkich zainteresowanych problematyką filozofii społecznej oraz przedstawicieli dziedzin pokrewnych takich jak:

• Antropologia kulturowa
• Filozofia prawa i polityki
• Etyka społeczna
• Bioetyka
• Psychologia społeczna
• Socjologia
• Historia
• Kulturoznawstwo

Udział w konferencji jest bezpłatny, zgłoszenia oraz abstrakt nie dłuższy niż 200 słów prosimy przesłać poprzez formularz dostępny na stronie do 21.03.2016 na adres e-mail: konferencja.uo.ukw@gmail.com

Informacje: filozofiaspoleczna.wordpress.com/
Formularz:https://filozofiaspoleczna.wordpress.com/2016/02/03/formularz-zgloszeniowy/

Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. Adam Grobler – przewodniczący
Uniwersytet Opolski

Dr hab. Dariusz Łukasiewicz prof. nadzw.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Grzegorz Francuz
Uniwersytet Opolski

Dr hab. Maciej Chlewicki prof. nadzw.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Komitet organizacyjny:
Filip Stawski – przewodniczący
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Arkadiusz M. Jasiński – z-ca przewodniczącego
Uniwersytet Opolski

Mgr Magdalena Żołud
Uniwersytet Opolski

Mateusz Subkowski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Małgorzata Malz
Uniwersytet Opolski

Organizatorzy: Studenckie Koło Filozoficzne UKW, Studenckie Koło Filozoficzne UO
Patronat: Instytut Filozofii UO, Instytut Filozofii UKW, PTF oddział Bydgoski, PTF oddział Opolski