Zaznacz stronę

Organizacja roku akademickiego

Dzień adaptacyjny: 30 września 2019 (poniedziałek)
Inauguracja roku akademickiego: 4 października 2019
Święto Uniwersytetu Opolskiego: 10 marca 2020 (wtorek)

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2019 – 27.01.2020 – zajęcia dydaktyczne
23.12.2019 – 06.01.2020 – przerwa świąteczna
28.01.2020 – 10.02.2020 – sesja egzaminacyjna, w tym:
28.01.2020 – egzamin z języka obcego
11.02.2020 – 17.02.2020  – zimowa sesja poprawkowa
18.02.2020 – 28.02.2020 – przerwa międzysemestralna

Do 02.03.2020 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia semestru zimowego.

SEMESTR LETNI

01.03.2020 – 19.06.2020 – zajęcia dydaktyczne
09.04.2020 – 14.04.2020 – przerwa świąteczna
12.05.2020 dzień wolny od zajęć dydaktycznych
22.06.2020 – 05.07.2020 – sesja egzaminacyjna, w tym:
22.06.2020 – egzamin z języka obcego
01.09.2020 – 14.09.2020 – sesja poprawkowa, w tym:
01.09.2020 – egzamin poprawkowy z języka obcego

15.09.2020 – 30.09.2020 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2019-2020

W dniu inauguracji oraz Święta Uniwersytetu Opolskiego przewidywane są godziny rektorskie.

1. Termin Piastonaliów zostanie ustalony w porozumieniu z Samorządem Studenckim na początku semestru letniego i powinien obejmować dwa dni: wtorek i środa.

2. Liczba poszczególnych dni tygodnia w semestrze zimowym i letnim w roku akademickim 2019/2020:
– w semestrze zimowym:

Pon. Wt. Śr. Czw. Pt.
13 15 15 15 14

– w semestrze letnim:

Pon. Wt. Śr. Czw. Pt.
15 14 15 14 13

Dziekani zobowiązani są do ustalenia terminów zajęć tak, aby zajęcia z poszczególnych przedmiotów zostały zrealizowane zgodnie z planem studiów.