Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Tożsamość w (prze)budowie II | Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego