Zaznacz stronę

POKÓJ: 325, budynek Collegium Civitas

TELEFON: (+48) (77) 452-74-95

E-MAIL: rsochacki@uni.opole.pl

 

 

 

 

 

Zainteresowania badawcze:

logika: aksjomatyzacja systemów asertywnych i odrzuceniowych, metody weryfikacji formuł w systemach logicznych (także modalnych) oraz inne zagadnienia związane z nauczaniem matematyki, jej historią i filozofią.

MONOGRAFIE I KSIĄŻKI

 1. Arkadiusz Bryll, Robert Sochacki, ROZMAITOŚCI MATEMATYCZNE I LOGICZNE, Studia i Monografie nr 546, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-7395-738-1, Opole 2017,  1-220
 2. Arkadiusz Bryll, Robert Sochacki, INTERESUJĄCE KRZYWE PŁASKIE, Monografia, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, ISBN 978-83-65179-35-7, Częstochowa 2015,  1-136.
 3. Arkadiusz Bryll, Robert Sochacki, KRZYWE O SŁAWNYCH NAZWISKACH, Studia i Monografie nr 494, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-7395-568-4, Opole 2013,  1-118.
 4. Grzegorz Bryll, Robert Sochacki, WYBRANE ZAGADNIENIA DYDAKTYKI MATEMATYKI, wyd. II, rozszerzone, Wydawnictwo NOWIK Sp. j., ISBN 978-83-62687-21-3, Opole 2012, 1-406.
 5. Robert Sochacki, METODY REFUTACYJNE W BADANIACH NAD SYSTEMAMI LOGICZNYMI, Studia i Monografie nr 445, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978–83–7395–427–4, ISSN 1233–6408, Opole 2010, 1-122.
 6. Grzegorz Bryll, Robert Sochacki, WYBRANE ZAGADNIENIA DYDAKTYKI MATEMATYKI, Oficyna Wydawnicza GARMOND, ISBN 978-83-89250-12-4, Poznań 2009, 1-396.

PUBLIKACJE

 1. Robert Sochacki, INTUICJA A FORMALIZM W MATEMATYCE, w. Projekt Comenius Regio „Matematyka nowego wymiaru”, red. M. Szeląg, wyd. Nowik ISBN 978-83-62687-62-6, Opole 2014, 21-26.
 2. Arkadiusz Bryll, Robert Sochacki, SOME REMARKS ON FLUID FLOW IN HOURGLASSES, Scientific Issues Jan Długosz University of Częstochowa, Mathematics XIX (2014), 29-36.
 3. Robert Sochacki, Arkadiusz Bryll, CECHY PODZIELNOŚCI PRZEZ RÓŻNE LICZBY NATURALNE, Kwartalnik Opolski 2013, 4.
 4. Arkadiusz Bryll, Robert Sochacki, THE USE OF CRYPTOGRAMS WITH ARITHMETIC OPERATIONS IN SCHOOL TEACHING w: Usta ad Albim BOHEMICA, t. 3;  Acta Universitatis Purkynianae, Usti nad Labem, ISSN 1802-825X, 2013, 108-115.
 5. Robert Sochacki, Paweł Modrzejewski, O ODRZUCANIU W SYSTEMACH LOGICZNYCH. GENEZA I ROZWÓJ w: Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych (red. J. Juchnowski, R. Wiszniowski), Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-83-7780-708-8,Toruń (2013), 152-167.
 6. Grzegorz Bryll, Robert Sochacki, DZIAŁALNOŚĆ KATEDRY LOGIKI I METODOLOGII NAUK UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO NA RZECZ OPOLSKIEGO ŚRODOWISKA LOGICZNEGO w: Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych (red. J. Juchnowski, R. Wiszniowski), Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-83-7780-708-8,Toruń (2013), 230-235.
 7. Arkadiusz Bryll, Robert Sochacki, PEWNE WŁASNOŚCI OKRĘGU APOLONIUSZA, Kwartalnik Opolski  2012, 1, 81-89.
 8. Grzegorz Bryll, Robert Sochacki, ARITHMETICAL AND GEOMETRICAL SEQUENCES OF HIGHER DEGREES IN ANY ARITHMETIC MOD m, w: Mathematica IV, Scientific Issues, Catholic University in Ružomberok, Ružomberok 2012, ISBN 978-80-8084-954-2, 17-23.
 9. Robert Sochacki, Grzegorz Bryll, THE USE OF MULTIPLE PRODUCTS OF VECTORS IN SPHERICAL GEOMETRY, w: Mathematica IV, Scientific Issues, Catholic University in Ružomberok, Ružomberok 2012, ISBN 978-80-8084-954-2, 153-157.
 10. Robert Sochacki, REFUTATION SYSTEMS FOR A SYSTEM OF NONSENSE-LOGIC, Logic and Logical Philosophy 20 (2011), 233-239.
 11. Katarzyna Gajewska, Witold Nitka, Robert Sochacki, SOME REMARKS ON ABSOLUTE VALUE, w: Teaching mathematics: Innovation, new trends, research (red. Martin Billich, Martin Papco, Zdenko Takac), Faculty of Education, Catholic University in Ruzomberok 978-80-8084-418-9, Ruzomberok (2009), 83-87.
 12. Grzegorz Bryll, Robert Sochacki, A CERTAIN APPROACH TO KRIPKE SEMANTICS FOR NORMAL MODAL LOGICS, Prace Naukowe Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Matematyka 14 (2009), 13-20.
 13. Robert Sochacki, REJECTED AXIOMS FOR THE „NONSENSE-LOGIC” W AND THE K-VALUED LOGIC OF SOBOCIŃSKI, Logic and Logical Philosophy 17 (2008), 321-327.
 14. Grzegorz Bryll, Robert Sochacki, ON MISTAKES CONNECTED WITH DIFFERENTIATING, Prace Naukowe Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Matematyka XII (2007), 399-405.
 15. Robert Sochacki, AXIOMATIC REJECTION IN THE IMPLICATIONAL-NEGATIONAL INVARIANT SENTENTIAL CALCULI OF ŁUKASIEWICZ, Bulletin of the Section of Logic 36 (2007), 1-6.
 16. Arkadiusz Bryll, Grzegorz Bryll, Robert Sochacki, RECURRENT EQUATIONS FOR THE ARITHMETICAL AND GEOMETRICAL SEQUENCES OF HIGHER DEGREE., Prace Naukowe Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Matematyka XII (2007), 155-162.
 17. Krystyna Czollek, Robert Sochacki, KOSINUS SUMY, Matematyka (czasopismo dla nauczycieli) (2005), 281-282.
 18. Grzegorz Bryll, Robert Sochacki, ON A TEST CONCERNING THE NOTION OF THE SET, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, , Studia Mathematica III (2003), 33 – 38.
 19. Grzegorz Bryll, Robert Sochacki, ON USABILITY OF ORDERING AND EQUIVALENCE RELATIONS TO DEFINE AND TO GROUND SOME MATHEMATICAL NOTIONS IN SECONDARY SCHOOLS, Prace Naukowe WSP w Częstochowie, Matematyka 9 (2003), 131-136.
 20. Grzegorz Bryll, Robert Sochacki, A METHOD OF COMPARISON OF POST-COMPLETE PROPOSITIONAL LOGICS, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Studia Mathematica III (2003), 27 – 32.
 21. Robert Sochacki, UCZNIOWSKIE INTUICJE DOTYCZĄCE POJĘCIA ZBIORU, Matematyka (czasopismo dla nauczycieli) 5 (2002), 271-273.
 22. Grzegorz Bryll, Robert Sochacki, A UNIFORM TREATMENT OF ARITHMETICAL AND GEOMETRICAL SEQUENCES, Acta Universitatis Purkynianae 72 (2001), 65-72.
 23. Robert Sochacki, THE NOTION OF CUBE IN THE THEORY OF SQUARES, Prace Naukowe WSP w Częstochowie, Matematyka 8 (2001), 67-79.
 24. Grzegorz Bryll, Robert Sochacki, REMARKS ON GEOMETRICAL SEQUENCES OF HIGHER DEGREES, Prace Naukowe WSP w Częstochowie, Matematyka 8 (2000), 115-118.
 25. Grzegorz Bryll, Robert Sochacki, CERTAIN CLASSES OF ELIMINATION OPERATORS, Prace Naukowe WSP w Częstochowie, , Matematyka 8 (2000), 13-18.
 26. Grzegorz Bryll, Robert Sochacki, ON A RELATIONSHIP BETWEEN SOME CLASSES OF ELIMINATION OPERATORS AND SOME CLASSES OF FAMILIES OF SETS, Bulletin of the Section of Logic 29/4 (2000), 1-10.
 27. Leszek Jaworski, Robert Sochacki, THE GEOMETRY OF SQUARES, Prace Naukowe WSP w Częstochowie, , Matematyka 7 (1999), 60-76.
 28. Grzegorz Bryll, Robert Sochacki, ELIMINATION OF THE REJECTION RULE BY SUBSTITUTING IN THE THREE-VALUED ŁUKASIEWICZ CALCULUS, Acta Universitatis Wratislaviensis, , Logika 18 (1998), 129-131.
 29. Grzegorz Bryll, Robert Sochacki, O DWÓCH RÓŻNYCH POJĘCIACH ZBIORU, Dydaktyka Matematyki ( Roczniki PTM ) 19 (1997), 5-13.
 30. Grzegorz Bryll, Robert Sochacki, AKSJOMATYCZNE ODRZUCANIE W INWARIANTNYCH RACHUNKACH ZDANIOWYCH ŁUKASIEWICZA, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Matematyka 29 (1995), 29-37.

REFERATY I ODCZYTY

 1. Robert Sochacki, PROFESSOR’S BRYLL SCIENTIFIC ACTIVITY, XXIII Konferencja Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki, Szklarska Poręba 07-11 V 2018.
 2. Robert Sochacki, Anetta Górnicka, DIDACTIC ASPECT OF SCIENTIFIC ACTIVITY OF PROFESSOR G. BRYLL, Applications of Algebra XXII, Zakopane, 05-10 III 2018.
 3. Robert Sochacki, MATEMATYKA A FILOZOFIA, XV Festiwal Nauki, Opole 2017
 4. Robert Sochacki, KILKA UWAG O PEWNEJ METODZIE DEFINIOWANIA PODSTAWOWYCH KLAS GRAFÓW, X Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań 15-19 IX 2015
 5. Robert Sochacki, KILKA UWAG O WAŻNYM POJĘCIU W PODSTAWACH MATEMATYKI, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; Seminarium z Dydaktyki, Filozofii i Podstaw Matematyki; Kraków 29 I 2015.
 6. Robert Sochacki, Arkadiusz Bryll, SOME REMARKS ON FLUID FLOW IN HOURGLASSES, XXI Czech-Polish-Slovak Mathematical Conference, Karpacz, 27-30 V 2014.
 7. Robert Sochacki, Arkadiusz Bryll, EQUIVALENT KLEIN SPACES GENERATED BY ABELIAN GROUPS, Applications of Algebra XVIII, Zakopane, 10-16 III 2014.
 8. Paweł Modrzejewski, Robert Sochacki, O ODRZUCANIU W SYSTEMACH LOGICZNYCH, Kolokwium Logiczne II, Wrocław, 14-15 VI 2013.
 9. Robert Sochacki, A METHOD OF SOLVING CRYPTOGRAMS WITH  ARITHMETICAL OPERATIONS, XX  Czech-Polish-Slovak Mathematical Conference, Litoměřice  (Czechy), 29-31 V 2013.
 10. Robert Sochacki, STRUKTURALNA CHARAKTERYSTYKA OPERATORA ELIMINACJI, seminarium w Zakładzie Logiki Stosowanej, Instytut Językoznawstwa UAM, Poznań 13 VI 2012.
 11. Robert Sochacki, SEQUENCES OF HIGHER DEGREES IN MOD-m ARITHMETICS, XIX Czech-Polish-Slovak Mathematical Conference, Spišská Kapitula (Słowacja), 05-08 VI 2012.
 12. Robert Sochacki, PEWNE UJĘCIE METODY TABLIC ANALITYCZNYCH DLA WYBRANYCH RACHUNKÓW MODALNYCH, seminarium w Zakładzie Logiki Stosowanej, Instytut Językoznawstwa UAM, Poznań 15 VI 2011.
 13. Robert Sochacki, REFUTATION SYSTEMS FOR A NONSENSE-LOGIC SYSTEM, III Konferencja – Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania, Toruń 16 – 18 IX 2010.
 14. Robert Sochacki, ODRZUCANIE FORMUŁ W INWARIANTNYCH RACHUNKACH ZDANIOWYCH, seminarium w Katedrze Logiki i Metodologii Nauk, Uniwersytet Wrocławski, 08 IV 2010.
 15. Robert Sochacki, AKSJOMATY ODRZUCONE DLA CZYSTO IMPLIKACYJNYCH WIELOWARTOŚCIOWYCH LOGIK ŁUKASIEWICZA W WERSJI INWARIANTNEJ, XIV Konferencja Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki, Szklarska Poręba 20-24 IV 2009.
 16. Robert Sochacki, REJECTED AXIOMS FOR THE k+1-VALUED IMPLICATIONAL INVARIANT CALCULI OF ŁUKASIEWICZ, Applications of Algebra XIII, Zakopane 09 III-15 III 2009
 17. Robert Sochacki, Ł-DECIDABILITY OF SOME INVARIANT SYSTEMS, Applications of Algebra XII, Zakopane 03-09 III 2008.
 18. Robert Sochacki, Ł-ROZSTRZYGALNOŚĆ PEWNYCH INWARIANTNYCH RACHUNKÓW ZDANIOWYCH, seminarium w Zakładzie Logiki Stosowanej, Instytut Językoznawstwa UAM, Poznań 23 I 2008.
 19. Robert Sochacki, AXIOMATIC REJECTION IN SOME INVARIANT SENTENTIAL CALCULI OF ŁUKASIEWICZ, Applications of Algebra XI, Zakopane 05-11 III 2007.
 20. Arkadiusz Bryll, Grzegorz Bryll, Robert Sochacki, RECURRENT EQUATIONS FOR THE ARITHMETICAL AND GEOMETRICAL SEQUENCES OF HIGHER DEGREE, XIV Polish-Czech-Slovak Mathematical School, Częstochowa -Hucisko 31 V-02 VI 2007.
 21. Robert Sochacki, SOME REMARKS ON ABSOLUTE VALUE, 13th Polish-Czech-Slovak Mathematical School, Kraków-Dobczyce 08-10 VI 2006.
 22. Tomasz Ignac, Katarzyna Ruskowiak, Robert Sochacki, CZY KOŁO MUSI BYĆ OKRĄGŁE?, III Festiwal Nauki, Opole 2005.
 23. Tomasz Ignac, Katarzyna Ruskowiak, Robert Sochacki, GEOMETRIE NIEUKLIDESOWE, II Festiwal Nauki, Opole 2004.
 24. Grzegorz Bryll, Robert Sochacki, ON THE POSSIBILITY OF USING THE ORDER AND EQIVALENCE RELATIONS FOR DEFINING AND FIXING SCHOOL MATHEMATICAL NOTIONS, X Polish-Czech Mathematical School, Poraj 04-07 VI 2003.
 25. Robert Sochacki, ON A SET CONCERNING THE SET NOTION, IX Polish-Czech Mathematical Scholl, Kraków-Osieczany 06-08 VI 2002.
 26. Grzegorz Bryll, Robert Sochacki, A METHOD OF COMPARISION OF POST-COMPLETE PROPOSITIONAL LOGICS, IX Polish-Czech Mathematical School, Kraków-Osieczany 06-08 VI 2002.
 27. Grzegorz Bryll, Robert Sochacki, CIĄGI GEOMETRYCZNE WYŻSZYCH STOPNI, Applications of Algebra IV, Zakopane 26 II-04 III 2001.
 28. Robert Sochacki, O OPERATORACH ELIMINACJI, XLVI Konferencja Historii Logiki, Kraków 24-25 X 2000.
 29. Grzegorz Bryll, Robert Sochacki, ON THE ELIMINATION OPERATORS, VII Polish-Czech Mathematical School, Częstochowa 05-08 VI 2000.
 30. Leszek Jaworski, Robert Sochacki, GEOMETRIA KWADRATÓW, Applications of Algebra IV, Zakopane 21-27 II 2000.
 31. Robert Sochacki, POJĘCIE SZEŚCIANU W GEOMETRII KWADRATÓW, Applications of Algebra III, Zakopane 11-16 V 1999.

 

FILOZOFIA

 

COACHING

 

 

AKTUALNOŚCI

Plan zajęć ogólnouczelnianych w Instytucie Filozofii (AKTUALIZACJA)

16:30 - 17:15 (1 Collegium Pedagogicum) Bajki filozoficzne - prof. dr hab. Iwona...

Obowiązkowe szkolenie dla I Filozofii i I Coachingu filozoficznego

Drodzy studenci pierwszych lat, 10 października od 14:00 do 16:00 w Studenckim Centrum Kultury...

Zapraszamy na spotkanie do Muzeum Śląska Opolskiego

Instytut Filozofii zaprasza na wykład otwierający nowy cykl spotkań "Historia Filozofii: Teoria i...

UWAGA uczestnicy kursu: Komu brakuje matczynego penisa

Drodzy uczestnicy kursy KBMP (stosuję skrót, bo aż się boję w jakich wynikach wyszukiwania w...

Szkolenie z własności intelektualnej już dzisiaj!

Uwaga Filozofowie! Ci z was, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu z własności...