Zaznacz stronę

POKÓJ: 325, budynek Collegium Civitas

TELEFON: (+48) (77) 452-74-95

E-MAIL: apap@vp.pl

Przebieg pracy naukowej:

 • Magisterium – 1989 UJ Kraków – Filologia Angielska
 • Doktorat w zakresie filozofii – 1994 – UAM Poznań – Model uniwersalnej matrycy semantycznej i jego filozoficzne implikacje
 • Habilitacja – 2007 – UMK – nauki humanistyczne – filozofia – Status zasady sprzeczności w świetle logiki współczesnej
 • 1.10.1994-1.03.1995 asystent, UO, Instytut Filologii Polskiej.
 • 1.03.1995 – 1.10.2007 adiunkt, UO, Instytut Filologii Polskiej.
 • Od 1.10.2007 adiunkt, UO, Instytut Filozofii.

 

Publikacje od 2006:

Artykuły:

 • 2006 „Two kinds of unexpected problems in writings on logic”, Logic and Logical Philosophy, vol.15 nr 2, ss. 155-162.
 • 2006 „Tarski’s T-scheme as an alleged basis of Montague semantics”, Logic and Logical Philosophy, vol.15 nr 4, ss. 369-379.
 • 2007 „O leksykologicznych aspektach ”, Studia Semiotyczne XXVI, ss. 209-217
 • 2010 „O spójności (hiper)syntaktycznej i fraktalach”, [w:] Stylistyka XIX Styl a
  media, ss. 343-353.
 • 2010. ,„Leibniza lingua characteristica i jej współczesne odpowiedniki” Studia
  Semiotyczne XXVII, s. 237-263.
 • 2011. „Logiczne aspekty języka (naturalnego)” [W:] Logiczne aspekty
  języka. Tom wydany z okazji 60 rocznicy urodzin Profesora Jerzego
  Pogonowskiego. INVESTIGATIONES LINGUISTICAE Volume: XXV,
  Poznań: UAM, s. 1-14,
 • (W druku) „Podstawowe kategorie syntaktyczne w „English as a formal language”
  Richarda Montague – szkic krytyczny”, Polskie Towarzystwo Semiotyczne – Studia
  Semiotyczne (referat wygłoszony w PTS 25 V 2012).
 • (W druku)”Alfred Tarski o języku naturalnym”, Polskie Towarzystwo
  Semiotyczne – Studia Semiotyczne (referat wygłoszony w PTS 19 IV 2013).
 • (W druku) “Graham Priest and his P-scheme”, (przesłany do redakcji Polish
  Journal of Philosophy tekst referatu wygłoszonego w Uniwersytecie Szczecińskim 20 VI
  2012).

RECENZJE I TŁUMACZENIA

 • Anna Luchowska, 1992. „(Rewiev:) Hansjakob Seiler/ Günter Brettschneider (eds.) Language invariants and mental operations. International Interdisciplinary Conference held at Gummersbach / Germany, September 18-23, 1983. Tübingen, Günter Narr Verlag, 1985.”Lingua Posnaniensis, vol. XXXIV (1991-1992), ss. 184-186.
 • 1994. „Review: Elmer Joseph Hankes: Ehmay ghee chah – a universal second language. „Studia Anglica Posnaniensia” XXIX (1994), Poznań: UAM, ss. 226-229.
 • 1995. (Przekład:) Sanchez, Victor, Gramatyka Lambeka jako możliwa podstawa gramatyki kategorialnej, [w:] W: Przyczynki do metodologii lingwistyki, red. Jerzy Pogonowski i Tadeusz Zgółka, Poznań: UAM, ss. 109-119.
 • 2012. Pełniąc funkcję local co-chair w ESSLLI 2012, recenzowałam zgłoszone kursy i uzgadniałam ich dopuszczenie z recenzentami spoza Polski.

Abstrakty

 • 2005. „On some contradictions in (some) paraconsistent logics”, w: Handbook of 1st World Congress and School on Universal Logic, Montreux, Switzerland. 26.03-3.04.2005, s.88.
 • 2006. “Tarski’s T-scheme as a basis of categorical semantics”, w: Trends in logic IV – Towards mathematical philosophy. The book of abstracts, p.123.
 • 2010. “Czego brak w gramatyce Montague?” (What is missing in Montague grammar?”) www.glli.uni.opole.pl

Prowadzone zazwyczaj zajęcia:

 • logika,
 • praca z tekstem naukowym

Główne zainteresowania naukowe:

Język naturalny

Przynależność organizacyjna:

 • Komisja Językoznawstwa PAN o. w Katowicach
 • Polskie Towarzystwo Semiotyczne, (UW)
 • Opolska grupa języka, logiki i informacji (członek zarządu)

 

FILOZOFIA

 
 

COACHING

 

 

AKTUALNOŚCI

Plan zajęć ogólnouczelnianych w Instytucie Filozofii (AKTUALIZACJA)

16:30 - 17:15 (1 Collegium Pedagogicum) Bajki filozoficzne - prof. dr hab. Iwona...

Obowiązkowe szkolenie dla I Filozofii i I Coachingu filozoficznego

Drodzy studenci pierwszych lat, 10 października od 14:00 do 16:00 w Studenckim Centrum Kultury...

Zapraszamy na spotkanie do Muzeum Śląska Opolskiego

Instytut Filozofii zaprasza na wykład otwierający nowy cykl spotkań "Historia Filozofii: Teoria i...

UWAGA uczestnicy kursu: Komu brakuje matczynego penisa

Drodzy uczestnicy kursy KBMP (stosuję skrót, bo aż się boję w jakich wynikach wyszukiwania w...

Szkolenie z własności intelektualnej już dzisiaj!

Uwaga Filozofowie! Ci z was, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu z własności...