Zaznacz stronę

artur_machlarz

 

Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020:

 – poniedziałki, sala 327, 11.15-12.15,

– środy, sala 105, 14.45-15.45

E-MAIL: amachlarz@uni.opole.pl

 

 

 

 

 

 

Tematyka badań:

 • filozofia i logika przełomu wieku XIX i XX, szkoła brentanowska,
 • filozofia informacji

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • logika,
 • filozofia, historia filozofii oraz filozofia przyrody dla kierunków innych niż filozofia
 • logika filozoficzna
 • wprowadzenie do współczesnych problemów filozofii informacji

Edukacja i przebieg pracy naukowej:

 • 1997-2002: studia filozoficzne na Uniwersytecie Wrocławskim;
 • 2002-2007: studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim – praca doktorska pt. „Filozofia języka Antona Marty’ego a problem relatywizmu językowego”;
 • od 2006: infobroker w agencji infobrokerskiej Infopoint.pl – wyszukiwanie informacji naukowych i gospodarczych
 • od 2008: adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Opolskiego.

Publikacje:

 • „Pragmatyczny sens relewancji jako atrybutu informacji”, „Filozofia Nauki”, nr 2015/1.
 • „Nadinformatywność systemów informacyjnych”, w: „Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Problemy, badania, hipotezy”, Toruń 2014, ss. 231-242.
 • „Forma i znaczenie. Projekt semazjologii Antona Marty’ego w kontekście problemu relatywizmu językowego”, Opole 2011.
 • O ogólnym pojęciu informacji semantycznej, w: „Filozofia nauki”, Numer 1/2011 (73)
 • Fritza Mauthnera krytyka języka i jej konsekwencje dla metodologii nauk o kulturze w: „Przegląd Filozoficzny” Numer 2/2006 (58), ss. 49-66.
 • Psychologia jako naukowa podstawa filozofii. Psychologizm drugiej połowy XIX wieku i jego krytyka w: „Roczniki antropologii wiedzy”, Rocznik I (2004), ss. 297-310.
 • Metodologiczne podstawy filozofii języka Antona Marty’ego – artykuł przyjęty do druku w „Przeglądzie filozoficznym”.
 • Richard Hönigswald, Podstawy psychologii myślenia. Studia i analizy (przekład) w: Iwona Alechnowicz, Filozofia na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1895 – 1935, Opole 2007, ss. 147-183.
 • Siegfried Marck, Kant i Hegel. Konfrontacja podstawowych pojęć (przekład) w: Iwona Alechnowicz, Filozofia na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1895 – 1935, Opole 2007, ss. 185-201.
 • Siegfried Marck, Pojęcie substancji i funkcji w filozofii prawa (przekład) w: Iwona Alechnowicz, Filozofia na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1895 – 1935, Opole 2007, ss. 203-218
 • Recenzja przekładu pism wybranych Wilhelma von Humboldta O myśli i mowie. Wybór pism z teorii poznania, filozofii dziejów i filozofii języka, wybrała, przełożyła i poprzedziła słowem wstępnym Elżbieta M. Kowalska, Warszawa 2002 w: „Zbliżenia” 2/2003 (35), ss. 177-181.

Działalność organizacyjna:

 • skarbnik Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki

 

FILOZOFIA

 
 

COACHING

 

 

AKTUALNOŚCI

Plan zajęć ogólnouczelnianych w Instytucie Filozofii (AKTUALIZACJA)

16:30 - 17:15 (1 Collegium Pedagogicum) Bajki filozoficzne - prof. dr hab. Iwona...

Obowiązkowe szkolenie dla I Filozofii i I Coachingu filozoficznego

Drodzy studenci pierwszych lat, 10 października od 14:00 do 16:00 w Studenckim Centrum Kultury...

Zapraszamy na spotkanie do Muzeum Śląska Opolskiego

Instytut Filozofii zaprasza na wykład otwierający nowy cykl spotkań "Historia Filozofii: Teoria i...

UWAGA uczestnicy kursu: Komu brakuje matczynego penisa

Drodzy uczestnicy kursy KBMP (stosuję skrót, bo aż się boję w jakich wynikach wyszukiwania w...

Szkolenie z własności intelektualnej już dzisiaj!

Uwaga Filozofowie! Ci z was, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu z własności...