Zaznacz stronę

POKÓJ: 324, budynek Collegium Civitas

TELEFON: (+48) (77) 452-74-94

E-MAIL: hensoldt@uni.opole.pl

 

 

 

Zainteresowania badawcze

pragmatyzm (szczególnie Peirce),
neopragmatyzm, powiązania pragmatyzmu z filozofią analityczną
(szczególnie Wittgenstein), myśl feministyczna, filozofia języka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

na kierunku filozofia:

 • Historia filozofii renesansowej i nowożytnej
 • Filozofia współczesna (1). Filozofia analityczna
 • Historia myśli feministycznej

na innych kierunkach:

filozofia, historia filozofii, Feminizm a gender studies” (kurs ogólnouczelniany)

na studiach podyplomowych „Etyka i filozofia w szkole”:

 • Problemy etyczne i filozoficzne w literaturze dziecięcej
 • Historia filozofii

Publikacje

Monografie:

 • Charles Sanders Peirce o nieskończonej wspólnocie badaczy, wstęp i tłumaczenie Agnieszka Hensoldt, Opole 2009.
 • Idee Peirce’owskiego pragmatyzmu i ich renesans w XX-wiecznej filozofii języka, Opole 2007.

 

Artykuły naukowe:

 • „Czy Peirce był konserwatystą?” [w:] „Studia kulturoznawcze” 1(7)/2015, s. 141-150.
 • „Peirce i Wittgenstein o życiu znaków” [w:] Diametros 41, s. 38-55: link.
 • „Reception of Peirce in Poland” [w:] European Journal of Pragmatism and American Philosophy, vol. 6, no 1, 2014, s. 24-27. link.
 • „Maksyma pragmatyczna a dychotomia teorii i praktyki” [w:] „Przegląd filozoficzny”, nr 3/2012.
 • C.S. Peirce – prekursor filozofii analitycznej? [w:] „Studia Philosophica Wratislaviensia”, nr VII 4(2012).
 • Truth as a Phase of Summum Bonum. Theory and Practice – Can Pragmatic Philosophy Influence Our Lives? [w:] „Cognitio. Revista de filosofia” 2010/2.
 • Virtual Realizations of Peirce’s Idea of Unlimited Community of Inquirers, „Polish Journal of Philosophy. Conference Proceedings Series. Information-Communication-Knowledge. The Role of Humanities in the Society of Knowledge”, red. I. Alechnowicz, Kraków 2010.
 • Konsensualne rozumienie rzeczywistości a możliwość nauk społecznych, „Roczniki antropologii wiedzy” R. 2008.
 • Społeczna teoria pragmatyzmu, „Przegląd Filozoficzny” nr 2/2007.
 • Projekt charakterystyki uniwersalnej G. W. Leibniza, „Nowa krytyka” nr 17/2005.
 • XVII-wieczne projekty filozoficznych języków apriorycznych, „Roczniki antropologii wiedzy” nr 1/2004.

 

Wykształcenie i przebieg kariery zawodowej

 

 • od IX 2019 – prof. Uniwersytetu Opolskiego
 • od XI 2005 – adiunkt w Instytucie Filozofii (wcześniej IFiS) UO
 • IX 2005 – obrona pracy doktorskiej pt. “Idee pragmatyzmu Peirce’owskiego i ich renesans w XX-wiecznej filozofii języka”; promotor: prof. dr hab. Krzysztof Rotter
 • X 2003 – X 2005 – asystent w Instytucie Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Opolskim w Zakładzie Logiki i Metodologii Nauk
 • 2001-2005 – studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
 • IX 2001 – VIII 2002 stanowisko badawcze w Service Télématique et Communication przy Université Libre de Bruxelles
 • VI 2001 – tytuł magistra filozofii; praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Rottera pt. „Projekt charakterystyki uniwersalnej G. W. Leibniza”
 • 1996-2001 – studia magisterskie na kierunku „filozofia” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
 • VI 2000 – tytuł magistra ekonomii; praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Pawła Dittmanna pt. „Prognozowanie koniunktury gospodarczej”
 • 1995-2000 – studia magisterskie na kierunku „finanse i bankowość” na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny)

 

FILOZOFIA

 

COACHING

 

 

AKTUALNOŚCI

Plan zajęć ogólnouczelnianych w Instytucie Filozofii (AKTUALIZACJA)

16:30 - 17:15 (1 Collegium Pedagogicum) Bajki filozoficzne - prof. dr hab. Iwona...

Obowiązkowe szkolenie dla I Filozofii i I Coachingu filozoficznego

Drodzy studenci pierwszych lat, 10 października od 14:00 do 16:00 w Studenckim Centrum Kultury...

Zapraszamy na spotkanie do Muzeum Śląska Opolskiego

Instytut Filozofii zaprasza na wykład otwierający nowy cykl spotkań "Historia Filozofii: Teoria i...

UWAGA uczestnicy kursu: Komu brakuje matczynego penisa

Drodzy uczestnicy kursy KBMP (stosuję skrót, bo aż się boję w jakich wynikach wyszukiwania w...

Szkolenie z własności intelektualnej już dzisiaj!

Uwaga Filozofowie! Ci z was, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu z własności...