POKÓJ: 324, budynek Collegium Civitas

TELEFON: (+48) (77) 452-74-94

E-MAIL: hensoldt@uni.opole.pl

Zainteresowania badawcze

pragmatyzm (szczególnie Peirce),
neopragmatyzm, powiązania pragmatyzmu z filozofią analityczną
(szczególnie Wittgenstein), myśl feministyczna, filozofia języka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

na kierunku filozofia:

 • Historia filozofii renesansowej i nowożytnej
 • Filozofia współczesna (1). Filozofia analityczna
 • Historia myśli feministycznej

na innych kierunkach:

filozofia, historia filozofii, Feminizm a gender studies” (kurs ogólnouczelniany)

na studiach podyplomowych „Etyka i filozofia w szkole”:

 • Problemy etyczne i filozoficzne w literaturze dziecięcej
 • Historia filozofii

Publikacje

Monografie:

 • Charles Sanders Peirce o nieskończonej wspólnocie badaczy, wstęp i tłumaczenie Agnieszka Hensoldt, Opole 2009.
 • Idee Peirce’owskiego pragmatyzmu i ich renesans w XX-wiecznej filozofii języka, Opole 2007.

 

Artykuły naukowe:

 • „Czy Peirce był konserwatystą?” [w:] „Studia kulturoznawcze” 1(7)/2015, s. 141-150.
 • „Peirce i Wittgenstein o życiu znaków” [w:] Diametros 41, s. 38-55: link.
 • „Reception of Peirce in Poland” [w:] European Journal of Pragmatism and American Philosophy, vol. 6, no 1, 2014, s. 24-27. link.
 • „Maksyma pragmatyczna a dychotomia teorii i praktyki” [w:] „Przegląd filozoficzny”, nr 3/2012.
 • C.S. Peirce – prekursor filozofii analitycznej? [w:] „Studia Philosophica Wratislaviensia”, nr VII 4(2012).
 • Truth as a Phase of Summum Bonum. Theory and Practice – Can Pragmatic Philosophy Influence Our Lives? [w:] „Cognitio. Revista de filosofia” 2010/2.
 • Virtual Realizations of Peirce’s Idea of Unlimited Community of Inquirers, „Polish Journal of Philosophy. Conference Proceedings Series. Information-Communication-Knowledge. The Role of Humanities in the Society of Knowledge”, red. I. Alechnowicz, Kraków 2010.
 • Konsensualne rozumienie rzeczywistości a możliwość nauk społecznych, „Roczniki antropologii wiedzy” R. 2008.
 • Społeczna teoria pragmatyzmu, „Przegląd Filozoficzny” nr 2/2007.
 • Projekt charakterystyki uniwersalnej G. W. Leibniza, „Nowa krytyka” nr 17/2005.
 • XVII-wieczne projekty filozoficznych języków apriorycznych, „Roczniki antropologii wiedzy” nr 1/2004.

 

Wykształcenie i przebieg kariery zawodowej

 

 • od XI 2005 – adiunkt w Instytucie Filozofii (wcześniej IFiS) UO
 • IX 2005 – obrona pracy doktorskiej pt. “Idee pragmatyzmu Peirce’owskiego i ich renesans w XX-wiecznej filozofii języka”; promotor: prof. dr hab. Krzysztof Rotter
 • X 2003 – X 2005 – asystent w Instytucie Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Opolskim w Zakładzie Logiki i Metodologii Nauk
 • 2001-2005 – studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
 • IX 2001 – VIII 2002 stanowisko badawcze w Service Télématique et Communication przy Université Libre de Bruxelles
 • VI 2001 – tytuł magistra filozofii; praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Rottera pt. „Projekt charakterystyki uniwersalnej G. W. Leibniza”
 • 1996-2001 – studia magisterskie na kierunku „filozofia” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
 • VI 2000 – tytuł magistra ekonomii; praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Pawła Dittmanna pt. „Prognozowanie koniunktury gospodarczej”
 • 1995-2000 – studia magisterskie na kierunku „finanse i bankowość” na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny)

 

FILOZOFIA

 
 

COACHING

 

 

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na spotkanie do Muzeum Śląska Opolskiego

Instytut Filozofii zaprasza na wykład otwierający nowy cykl spotkań "Historia Filozofii: Teoria i...
Czytaj więcej

UWAGA uczestnicy kursu: Komu brakuje matczynego penisa

Drodzy uczestnicy kursy KBMP (stosuję skrót, bo aż się boję w jakich wynikach wyszukiwania w...
Czytaj więcej

Szkolenie z własności intelektualnej już dzisiaj!

Uwaga Filozofowie! Ci z was, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu z własności...
Czytaj więcej

Sprawozdanie audio z konferencji (aktualizowane)

Czytaj więcej

Warsztaty na Otwarcie Coachingu filozoficznego!

9 maja o godzinie 13:00 pracownicy i studenci Instytutu Filozofii wspólnie z Pogadalnią...
Czytaj więcej