Zaznacz stronę

img_4895Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego jest samodzielną jednostką Wydziału Historyczno-Pedagogicznego. Naszym celem jest zapewnienie studentom wysokiej jakości edukacji filozoficznej oraz pokrewnej, prowadzenie wartościowych badań w różnych tematycznych obszarach filozofii i popularyzacja tematyki filozoficznej we współpracy z lokalnymi instytucjami kulturalnymi i naukowymi.

Instytut powstał w 2006 roku w wyniku przekształcenia Instytutu Filozofii i Socjologii UO w dwa odrębne instytuty. Do roku 2008 instytutem kierował prof. dr hab. Krzysztof Rotter. Od 2008 roku funkcję dyrektora pełni prof. dr hab. Adam Grobler. Siedziba naszego instytutu – nowo wybudowany budynek Collegium Civitas – znajduje się w samym centrum kampusu uniwersyteckiego i blisko centrum Opola. Dysponujemy nowoczesnym zapleczem dydaktycznym, technicznym i bibliotecznym.

Oferujemy studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie i podyplomowe na kierunku filozofia, etyka oraz coaching filozoficzny. W latach 2012-2015 prowadziliśmy także innowacyjny interdyscyplinarny kierunek studiów „Zarządzanie wiedzą z elementami infobrokeringu”. Studentom innych kierunków proponujemy wartościowe kursy humanistyczne.

Nasze badania naukowe koncentrują się na zagadnieniach z bardzo wielu obszarów tematycznych: epistemologii, filozofii informacji, filozofii języka, metodologii nauk, ale także bioetyki, ekofilozofii, antropologii i filozofii politycznej.

Nasi pracownicy są aktywni we współpracy ze szkołami średnimi oraz innymi ośrodkami współpracującymi z nami w popularyzacji filozofii. Dla młodzieży szkolnej organizowaliśmy Młodzieżowy Uniwersytet Filozoficzny i corocznie pracujemy przy Olimpiadzie Filozoficznej. Z mieszkańcami Opola spotykamy się na seminariach i wykładach w Muzeum Śląska Opolskiego, Bibliotece Miejskiej.

Jeśli jesteś zainteresowany lub zainteresowana współpracą albo studiami w naszym instytucie, zachęcamy do kontaktu osobistego i zapraszamy na nasze wykłady.

 

Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego na YouTube