Nasza ekipa

dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO

dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO

Dyrektor

Filozof, pedagog, coach. W swoich badaniach koncentruje się na praktycznym znaczeniu myśli filozoficznej. Zajmuje się etyką, etyką środowiskową, bioetyką, filozofią edukacji, filozofią polityki, ekofilozofią oraz coachingiem.
dr Jacek Waldmajer

dr Jacek Waldmajer

Adiunkt

Wykłada m.in. logikę, kulturę logiczną, metodologię badań empirycznych, badania konsumenckie oraz nowe technologie informacyjne. Prowadzi badania w obszarze logiki, DNA obliczeń oraz molekularnego programowania.
dr hab Anna Pietryga

dr hab Anna Pietryga

Adiunkt

Adiunkt w Instytucie Filozofii UO, zajmuje się szeroko pojętą logiką (logiką formalną, semiotyką i metodologią nauk.) oraz teorią komunikacji.  Prowadzi również zajęcia (w języku angielskim) dotyczące religii i gender. Uczy też angielskiego w SJO UO.
prof. Henryk Benisz

prof. Henryk Benisz

Profesor

Studiował filozofię w Krakowie i teologię w Warszawie. Doktoryzował się u ks. prof. Józefa Tischnera na Wydziale Filozoficznym PAT w Krakowie (Filozofia i sztuka u Nietzschego). Habilitował się w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie (Nietzsche i filozofia dionizyjska). Zajmuje się antropologią filozoficzną, antropologią kultury i sztuki oraz historią filozofii (zwłaszcza niemieckiej XIX i XX wieku).
dr Marcin Pietrzak

dr Marcin Pietrzak

Wicedyrektor

Cynik filozoficzny, historyk filozofii, metetyk, meta-coach, anty-coach. Neurotyk.
dr hab Stanisław Kijaczko, prof. UO

dr hab Stanisław Kijaczko, prof. UO

Profesor UO

Stanisław Kijaczko, w zespole Instytutu Filozofii. Współpracownik studenckiego Koła Naukowego Filozofii Tematy badawcze: Pragmatyzm metafizyczny, filozofia człowieka w ujęciu pragmatystycznym, filozofia doświadczenia w wymiarze egzystencjalnym

dr Artur Machlarz

dr Artur Machlarz

Starszy wykładowca

Specjalista do spraw informacji - praktyk i teoretyk. Jako teoretyk bada różne aspekty przepływu informacji w systemach rozproszonych, jako praktykujący infobroker poszukuje informacji biznesowych. Najchętniej wykłada filozofię informacji i prowadzi zajęcia warsztatowe.
prof. Adam Grobler

prof. Adam Grobler

Profesor

Wykłada m.in. teorię poznania, historię filozofii XX wieku, filozofię analityczną i kierunki pokrewne), dydaktykę filozofii. Jeden z największych w Polsce autorytetów w dziedzinie metodologii nauk.
dr hab. Robert Sochacki, prof. UO

dr hab. Robert Sochacki, prof. UO

Profesor UO

Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół logiki (teoria odrzucania zdań, metody weryfikacji formuł), dydaktyki i filozofii matematyki. Prowadzi zajęcia z logiki i logiki prawniczej. Posiada także znaczące osiągnięcia w pracy z młodzieżą uzdolnioną matematycznie (finaliści i laureaci Olimpiady Matematycznej), prowadzi też zajęcia z logiki dla młodzieży przygotowującej się do Olimpiady Filozoficznej. Autor (współautor) około 40 publikacji  (w tym 5 monografii i książek).
dr hab. Agnieszka Hensoldt

dr hab. Agnieszka Hensoldt

Adiunkt

Filozofka, feministka, rowerzystka. Interesuje się amerykańskim pragmatyzmem, filozofią analityczną oraz tym, co działo się i dzieje na styku obu tych nurtów. W filozofii poszukuje miejsc, w których teoria spotyka się z praktyką, oraz sposobów, na jakie (filozoficzna) refleksja potrafi zmieniać świat na bardziej sprawiedliwy.
dr hab. Jaochim Piecuch, prof. UO

dr hab. Jaochim Piecuch, prof. UO

Profesor

Wykłada m.in. teorię poznania, historię filozofii XX wieku, filozofię analityczną i kierunki pokrewne), dydaktykę filozofii. Jeden z największych w Polsce autorytetów w dziedzinie metodologii nauk.
prof. dr hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek

prof. dr hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek

Profesor UO

Specjalizuję się w historii filozofii, zajmuję się dwudziestowieczną filozofią niemiecką i austriacką, interesują mnie historyczne relacje między filozofią a psychologią. Wiele uwagi poświęcam filozoficznej przeszłości Wrocławia.
dr Piotr Leśniak

dr Piotr Leśniak

Starszy wykładowca

Wykładam m. in. filozofię umysłu i filozofię przyrody. Prowadzę badania w dziedzinie teorii percepcji i teorii przyczynowości. Interesuję się logoterapią i coachingiem. Filozofia jest dla mnie nie tylko zawodem ale też sposobem na życie.
dr hab. Krzysztof Piotr Skowroński, prof. UO

dr hab. Krzysztof Piotr Skowroński, prof. UO

Adiunkt

Zajmuje sie filozofia wspolczesna (Santayana, pragmatyzm, estetyka); organizator corocznych konferencji miedzynarodowych  w ramach cyklu American and European Values; autor i redaktor kilkunastu ksiazek w jezyku angielskim o filozofii amerykanskiej