Zaznacz stronę

Studiowanie Filozofii na specjalności INFOBROKERING to nie tylko wielka przygoda intelektualna ale i odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy. Oprócz klasycznego kursu filozofii (patrz niżej) studenci biorą udział w specjalnie dobranych teoretycznych i praktycznych kursach wprowadzających ich w metody wyszukiwania informacji i zarządzania informacjami. Zajęcia te prowadzone są przez specjalistów-praktyków.

Odkryj razem z nami świat myśli filozoficznej, naucz się stawiać trudne pytania i w niestandardowy sposób rozwiązywać problemy. Naucz się efektywnego wyszukiwania i zarządzania informacjami. Zapraszamy każdego, kto chce rozwinąć umiejętność nieszablonowego, krytycznego myślenia a swoją przyszłość zawodową wiąże ze stanowiskami w obszarze zarządzania informacjami, reklamy, szkoleń.

klasyczny kurs filozofii

Sens zajęć: Zapoznacie się fascynującą  i skomplikowaną historią myśli europejskiej. Dzięki temu będziecie mogli zyskać szeroką perspektywę, w ramach której będziecie mogli osadzić swój własny sposób rozumienia świata i swoje własne poglądy. Będziecie wiedzieli, w razie czego, gdzie szukać poglądów podobnych do waszych i w jaki wypróbowany sposób możecie ich bronić. Wiedza zdobyta na tych zajęciach uczyni z was ludzi prawdziwie kulturalnych. Wszystko to oczywiście przy założeniu, że będziecie mieli ochotę z nich skorzystać. Taka jest nasza oferta.

 

Odpowiedzialnymi za prowadzenie zajęć z historii filozofii są: Dr Marcin Pietrzak (Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej), dr. hab Stanisław Kijaczko i dr Agnieszka Hensoldt (Historia Filozofii Renesansu i Nowożytnej), dr hab. prof Uo Iwona Alechnowicz-Skrzypek, prof. Henryk Benisz i prof. Adam Grobler  (Historia Filozofii XIX i XX wieku).

pietrzak2-300x264hens kijalechno   grobler-300x268

Sens zajęć: Dowiecie się jak podchodzono do tego, co istnieje w przeszłości a jak podchodzi się do tego współcześnie. Będziecie rozumieli znaczenie takich pojęć jak metafizyka, byt, rzeczywistość. Dzięki temu będziecie mogli uporać się z problemem istnienia bytów fikcyjnych (Święty Mikołaj) i przedmiotów nierzeczywistych (marzenia). Poznacie udział badań ontologicznych w różnych dziedzinach wiedzy.

 

Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć z Ontologii: dr hab. Prof. UO Iwona Alechnowicz-Skrzypek

alechno

Sens zajęć: Dowiadujecie się co nieco o historii myśli etycznej. Zapoznajecie się z najważniejszymi twierdzeniami naczelnych (historycznie najbardziej doniosłych) teorii etycznych. Dzięki temu będziecie w stanie stwierdzić, do jakiego z tych stanowisk można zaliczyć poglądy tych, którzy wejdą z wami w spór etyczny. Będzie wiedzieli jak się stanowiska tego rodzaju broni i jak można je najskuteczniej zaatakować. Jednocześnie będziecie w stanie w ten sam sposób spojrzeć na własne poglądy. Będzcie wiedzieli jakie są słabe strony waszego sposobu rozumienia moralności.

 

Pracownikiem odpowiedzialnymi z nauczanie etyki jest dr Marcin Pietrzak (Etyka ogólna i Filozofia moralności)

pietrzak2-300x264

Sens zajęć: Na epistemologii zmierzycie się z problemem naszych ograniczeń poznawczych, spróbujecie zdefiniować pojęcie prawdy i wiedzy, zastanowicie się nad tym, czym jest uzasadnione przekonanie a czym tylko mniemanie. Dowiecie się czym jest empiryzm, czym racjonalizm, zapoznacie się ze współczesnymi sporami dotyczącymi granicy między nauką i pseudonauką.

Osoby odpowiedzialne: prof. Adam Grobler, dr Piotr Leśniak, dr Artur Machlarz

Sens zajęć: Dowiecie się w jaki sposób można analizować różne sposoby rozumowania. Będziecie potrafili nadać swoim rozumowanion możliwie najbardziej ścisłą formę. Logika jest złożony narzędziem pozwalającym zrozumieć to, w jaki sposób myślimy i to w jaki sposób mówimy. Dzięki logice można też budować tzw. formalne ontologie. Uczestnicząc w zajęciach nauczycie się to robić.

 

Pracownikami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie kursu logiki są: dr hab, prof. UO Robert Sochacki, dr hab, prof. UO Anna Pietryga, dr Artur Machlarz i dr Jacek Waldmajer

Image-074-236x200  pietrymach wald

Sens zajęć: Prowadzący proponujęe dociekania nad wszelakimi rodzajami sztuk i zjawisk estetycznych, od klasycznych do współczesnych, np. polityczny wymiar malarstwa awangardowego, kulturowe przesłanie muzyki rockowej (progressive, pop, punk, rap), filozoficzne aspekty sztuki filmowej (kinematografia, filmy, kreskówki, teledyski, etc) i innych sztuk, np: fotografia, happening, performance, body art.

 

Pracownik odpowiedzialny na prowadzenie zajęć z estetyki: dr hab. Krzysztof Piotr Skowroński

chriss

 

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE

Dyscypliny systemowe (specjalistyczne) - INFOBROKERING
 • Audyt informacyjny (S)
 • Infobrokering – źródła i techniki wyszukiwania informacji biznesowych (S)
 • Infobrokering – źródła i techniki wyszukiwania informacji naukowych (S)
 • Podstawy zarządzania informacją i wiedzą (S)
 • Statystyczne metody przetwarzania informacji (S)
 • Filozofia informacji (S)
Przedmioty do wyboru (specjalistyczne)
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą (S)
 • Języki informacyjno-wyszukiwawcze (S)
 • Projektowanie baz danych (S)
 • Prawo informacyjne (S)
 • Business Ethics
 • Elementy ontologii formalnej
 • Filozofia w epoce elektronicznej
 • Podstawy ewolucyjnej teorii umysłu
 • Public relations i negocjacje
 • Wprowadzenie do współczesnych zagadnień filozofii informacji
Twarde kompetencje
Celem programu HIPSTER HIPPIASZ jest wyposażenie absolwentów Filozofii w twarde kompetencje kompetencje szczególnie mile widziane przez pracodawców. Student kończący studia filozoficzne na Uniwersytecie Opolskim będzie mógł dopisać do swojego CV kilkanaście kursów wyposażających go w twarde kompetencje szczególnie poszukiwane na rynku pracy. Znaczna część z tych kursów będzie odbywała się w ramach zajęć należących do siatki studiów i te będą zupełnie bezpłatne. Inne będą organizowane w ramach Klubu Hippiasza. W tym przypadku idea polega na tym, aby umożliwić studentom odbywanie płatnych kursów bez konieczności opłacania pośredników. Opiekun Klubu Hippiasza będzie bezpośrednio kontaktował się z fachowcami z różnych dziedzin i organizował szkolenia, których koszty dla pojedynczego studenta będą ograniczały się do ułamka pobieranej przez szkoleniowca opłaty.
Obsługa programu do mapowania myśli xMind – Prowadzący: Marcin Pietrzak – W ramach: Historia Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

NASZA EKIPA

dr hab. Grzegorz Francuz

dr hab. Grzegorz Francuz

Dyrektor

Filozof, pedagog, coach. W swoich badaniach koncentruje się na praktycznym znaczeniu myśli filozoficznej. Zajmuje się etyką, etyką środowiskową, bioetyką, filozofią edukacji, filozofią polityki, ekofilozofią oraz coachingiem.
dr Jacek Waldmajer

dr Jacek Waldmajer

Adiunkt

Wykłada m.in. logikę, kulturę logiczną, metodologię badań empirycznych, badania konsumenckie oraz nowe technologie informacyjne. Prowadzi badania w obszarze logiki, DNA obliczeń oraz molekularnego programowania.
dr hab Anna Pietryga

dr hab Anna Pietryga

Adiunkt

Adiunkt w Instytucie Filozofii UO, zajmuje się szeroko pojętą logiką (logiką formalną, semiotyką i metodologią nauk.) oraz teorią komunikacji.  Prowadzi również zajęcia (w języku angielskim) dotyczące religii i gender. Uczy też angielskiego w SJO UO.
prof. dr hab. Henryk Benisz

prof. dr hab. Henryk Benisz

Studiował filozofię w Krakowie i teologię w Warszawie. Doktoryzował się u ks. prof. Józefa Tischnera na Wydziale Filozoficznym PAT w Krakowie (Filozofia i sztuka u Nietzschego). Habilitował się w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie (Nietzsche i filozofia dionizyjska). Zajmuje się antropologią filozoficzną, antropologią kultury i sztuki oraz historią filozofii (zwłaszcza niemieckiej XIX i XX wieku).
dr Marcin Pietrzak

dr Marcin Pietrzak

Wicedyrektor

Cynik filozoficzny, historyk filozofii, metetyk, meta-coach, anty-coach. Neurotyk.
prof. dr hab Stanisław Kijaczko

prof. dr hab Stanisław Kijaczko

Profesor UO

Stanisław Kijaczko, w zespole Instytutu Filozofii. Współpracownik studenckiego Koła Naukowego Filozofii Tematy badawcze: Pragmatyzm metafizyczny, filozofia człowieka w ujęciu pragmatystycznym, filozofia doświadczenia w wymiarze egzystencjalnym
prof. Adam Grobler

prof. Adam Grobler

Profesor

Wykłada m.in. teorię poznania, historię filozofii XX wieku, filozofię analityczną i kierunki pokrewne), dydaktykę filozofii. Jeden z największych w Polsce autorytetów w dziedzinie metodologii nauk.
dr Artur Machlarz

dr Artur Machlarz

Adiunkt

Specjalista do spraw informacji – praktyk i teoretyk. Jako teoretyk bada różne aspekty przepływu informacji w systemach rozproszonych, jako praktykujący infobroker poszukuje informacji biznesowych. Najchętniej wykłada filozofię informacji i prowadzi zajęcia warsztatowe.
dr hab. Robert Sochacki

dr hab. Robert Sochacki

Profesor UO

Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół logiki (teoria odrzucania zdań, metody weryfikacji formuł), dydaktyki i filozofii matematyki. Prowadzi zajęcia z logiki i logiki prawniczej. Posiada także znaczące osiągnięcia w pracy z młodzieżą uzdolnioną matematycznie (finaliści i laureaci Olimpiady Matematycznej), prowadzi też zajęcia z logiki dla młodzieży przygotowującej się do Olimpiady Filozoficznej. Autor (współautor) około 40 publikacji  (w tym 5 monografii i książek).
dr Agnieszka Hensoldt

dr Agnieszka Hensoldt

Adiunkt

Filozofka, feministka, rowerzystka. Interesuje się amerykańskim pragmatyzmem, filozofią analityczną oraz tym, co działo się i dzieje na styku obu tych nurtów. W filozofii poszukuje miejsc, w których teoria spotyka się z praktyką, oraz sposobów, na jakie (filozoficzna) refleksja potrafi zmieniać świat na bardziej sprawiedliwy.
Dr hab. prof. UO Jaochim Piecuch

Dr hab. prof. UO Jaochim Piecuch

Dyrektor

Wykłada m.in. teorię poznania, historię filozofii XX wieku, filozofię analityczną i kierunki pokrewne), dydaktykę filozofii. Jeden z największych w Polsce autorytetów w dziedzinie metodologii nauk.
prof. dr hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek

prof. dr hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek

Profesor UO

Specjalizuję się w historii filozofii, zajmuję się dwudziestowieczną filozofią niemiecką i austriacką, interesują mnie historyczne relacje między filozofią a psychologią. Wiele uwagi poświęcam filozoficznej przeszłości Wrocławia.
dr Piotr Leśniak

dr Piotr Leśniak

Adiunkt

Wykładam m. in. filozofię umysłu i filozofię przyrody. Prowadzę badania w dziedzinie teorii percepcji i teorii przyczynowości. Interesuję się logoterapią i coachingiem. Filozofia jest dla mnie nie tylko zawodem ale też sposobem na życie.
dr hab. Krzysztof Piotr Skowroński

dr hab. Krzysztof Piotr Skowroński

Adiunkt

Zajmuje sie filozofia wspolczesna (Santayana, pragmatyzm, estetyka); organizator corocznych konferencji miedzynarodowych  w ramach cyklu American and European Values; autor i redaktor kilkunastu ksiazek w jezyku angielskim o filozofii amerykanskiej

OPINIE ABSOLWENTÓW

Jeśli to czytasz i zamierzasz studiować filozofię, idź na Uniwersytet Opolski – znajduje się tam jedna z najlepszych kadr w Polsce, plus klimat panujący na uczelni jest niepowtarzalny. Z wiarygodnych źródeł wiem, że Opole bije na łopatki Wrocław jeśli chodzi o Filozofię właśnie.
Paweł Bielecki

bloger, specjalista od SMM

Udane 5 lat nauki i poszerzania horyzontów.
Wojciech Przydatek

Account Manager, Games Worshop UK

Na każdym spotkaniu ‚wyższego szczebla’ uświadamiam sobie z wiedzą, którą mogę operować, a którą zdobyłam podczas studiów filozoficznych na Uniwersytecie Opolskim (metody zarządzania, teorie negocjacyjne itp.), że pracując z takimi ludźmi jak CEO z regionu Europy mogę zachować pewność siebie. Mam zaplecze teoretyczne i wiedzę opartą na studiach filozofii, która gdzieś tam naturalnie daje o sobie znać i sprawia, że mogę patrzeć na te grube ryby jak na równych sobie. Dzięki temu ja się po prostu nie boję się tych ludzi i trudnych wyzwań.
Kasia Czerwińska

National Key Account Director

Studia bardzo rozwijajace intelektualnie i zmieniajace sposob patrzenia na swiat. Wymagaja duzo wlasnej, samodzielnej pracy. Duzy plus za mozliwosc dobierania fakultetow z innych kierunkow dzieki czemu mozna ksztalcic sie w samodzielnie wybranej niszy filozofii. Polecam kazdemu, studiowalbym jeszcze raz
Grzegorz Szczurek

Test Analyst, 3M Service center EMEA

Fajna przygoda, dająca inne spojrzenie na siebie i swoje otoczenie. Ogromnym plusem była swoboda i znikoma uciążliwość formalizmów, typowych dla instytucji państwowych.
Mateusz Kwaśnicki

Dobra kadra, przyjazna kameralna atmosfera, kierunek otwiera horyzonty myślowe, rozwija zdolności twórcze i rygoryzm myślenia.
Kamil Łapaj

Recepcjonista, Carlton Hotel Guldsmeden