Wszyscy słyszeliście o czymś takim, jak sylwetka absolwenta. To taka wizja tego, czym powinien stać się człowiek kończący dany kierunek studiów. No i właśnie: Kim powinien stać się student, który kończy studia w Instytucie Filozofii UO? Ostatnimi czasy często sobie zadawałem to pytanie. Tak długo sobie to pytanie zadawałem, że w końcu zrodziła się w mojej głowie poprawna na to pytanie odpowiedź (Tak jest znowu musiałem sam sobie przyznać rację…). Odpowiedź ta brzmi: „Absolwent Filozofii, który odbył swoje studia w Opolu, powinien być nowocześnie myślącym humanistą, posiadającym jednocześnie zbiór twardych, pożądanych na rynku pracy kompetencji”. Student po opolskiej Filozofii powinien być kimś, kto nie tylko będzie mógł znaleźć pracę, ale będzie mógł sobie wybrać pracodawcę. Kimś, kto NIE może NIE znaleźć pracy.

No i teraz: Co trzeba zrobić, żeby tego rodzaju übermensche rodzili się w murach naszego Instytutu?

Odpowiedzią na to pytanie jest program Twardych Kompetencji, który już od przyszłego roku zaczniemy z energią godną herosów wdrażać. Myśl jest prosta: Każdy, kto studiuje w Instytucie Filozofii UO będzie mógł od przyszłego roku akademickiego w ramach studiów zdobyć twarde kompetencje, szczególnie poszukiwane na współczesnym rynku pracy. Rzecz będzie się odbywała na trzech płaszczyznach.

I Kursy osadzone w przedmiotach z siatki
Image 101

Przykładowy cennik analogicznego szkolenia Excel na tzw. wolnym rynku

Po pierwsze, w ramach zajęć należących do zarzucanej realizowanej siatki studiów odbywać się będą szkolenia, które już w trakcie studiów będziecie mogli dodać do swojego CV.

Przykład 1: W ramach zajęć z Technologii Informacyjnej będzie się odbywał szesnastogodzinny kurs obsługi programu Excel, którego uczestnicy będą mogli przystąpić do egzaminu, i jeśli go zdadzą, uzyskają potwierdzenie zdobytych kompetencji na piśmie i to w dwóch formach. Po pierwsze, przygotujemy dla nich specjalne dyplomy ukończenia kursu, a po drugie, dopiszemy tę nową kompetencję do waszych dyplomów opisowych. Teraz już student Filozofii czy Coachingu będzie mógł sobie do swojego CV dopisać kompetencję: Obsługa programu MS Excel, a w dziale „odbyte szkolenia” dodać pozycję „Kurs obsługi programu Excel”. Taki kurs na tzw, wolnym rynku kosztuje około 600 zł. Czysty zysk!

Przykład 2: W ramach warsztatów odbędziecie 10 godzinne szkolenie z obsługi platformy e-learningowej Moodle, w ramach którego nauczycie się przygotowywać kursy e-learningowe, dodawać treści, dodawać uczestników, zarządzać rolami, budować słowniki, przeprowadzać testy itd. Koszt takiego szkolenia na wolnym rynku to około 600 zł (60 zł za godzinę – znalezione w sieci).

II Szkolenia organizowane poza siatką

Po drugie, będziemy dla was organizować dodatkowe szkolenia, w ramach których będziecie mogli poszerzać swoje kompetencje i zdobywać kolejne Twarde Kompetencje. Sale Collegium Civitas w weekendy świecą pustkami. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykorzystać je do tak zbożnego celu, jakim jest uczynienie absolwentów Instytutu Filozofii ludźmi prawdziwie wolnymi.

Co to znaczy być wolnym? - Uwagi wtrącone

Bias z Priene - człowiek prawdziwie wolny

Bias z Priene – człowiek prawdziwie wolny

„Co to znaczy być wolnym?” zapytacie z właściwą sobie złośliwością? Wielu biedziło się nad tym pytaniem, a poprawnej odpowiedzi udzielił, moim zdaniem, Bias z Prieny. Wolnym jest ten, kto wszystko co ma, nosi przy sobie. Sens tej słynnej sentencji (omnia mea mecum porto w wersji Cycerona, omnia me mecum sunt – w wersji Seneki), przez wielu opacznie rozumiany, jako zachęta do bycia kimś na obraz i podobieństwo żula, jest naprawdę taki: Wolny jest ten, kogo status życiowy nie zależy od rzeczy, które posiada, ale od kompetencji, którymi dysponuje. To właśnie miał na myśli Bias, kiedy opuszczając z pustymi rękami zdobyte przez Persów ojczyste Priene, tym, którzy się dziwili, że nie ratuje swojego dobytku, odpowiedział: Wszystko co mam, niosę ze sobą.

W ramach tego rodzaju szkoleń, będziecie mogli odbyć np.: kurs asystenta biurowego, kurs zarządzania czasem, Kurs organizacji i obiegu korespondencji, kurs emisji głosu itp. Przed rozpoczęciem każdego semestru będziemy wam przedstawiali listę kursów dostępnych dla was w następnym semestrze, a po ich zaliczeniu wręczymy wam dyplomy ukończenia szkolenia.

III Mikrokursy w ramach zajęć

Dodatkowo w ramach zajęć z przedmiotów filozoficznych, prowadzący będą przygotowywali dla was mikroszkolenia mające na celu przekazanie wam pojedynczych umiejętności, które to umiejętności będą zawsze dobrze określone. W ten sposób nauczycie się przeprowadzać kwerendy, budować bazy danych w programie MS Access, sporządzać notatki metodą Cornella, sporządzać notatki metoda hierarchiczną, uczyć się metodą SQ3R itp.

Przykłady: W ramach zajęć z Historii Filozofii uczymy się budować mapy myśli przy pomocy aplikacji XMind. W ramach proseminarium uczymy się przygotowywać profesjonalne prezentacje w programie MS Power Point (przygotowanie prezentacji, dodawanie notatek głosowych, eksportowanie do plików wideo, umieszczanie na platformie YouTube).

IV Dalsze możliwości

Jeżeli będziecie chcieli w trakcie studiów odbyć dodatkowe, nie objęte naszą darmową ofertą szkolenia, to pomożemy wam w ich organizacji negocjując z firmami szkoleniowymi rabaty poprzez rozwiązania barterowe (np. udostępnianie pomieszczeń należących do infrastruktury Uniwersytetu). Zorganizujemy dla was spotkania z potencjalnymi pracodawcami, na którym będziecie mogli uzyskać użyteczne wskazówki dotyczące oczekiwań jakie będą mieli wobec was poważni pracodawcy. Uzyskane w ten sposób informacje będziecie mogli przekazać jako feedback pracownikom Instytutu odpowiedzialnym za Program Twardych Kompetencji, aby ci mogli uzupełnić ofertę WTK o nowe pozycje.

Wszystkie te działania będą miały jeden cel: Chcemy, żeby student Filozofii miał nie tylko szerokie horyzonty i zdolność na spoglądanie na ludzkie mrowisko z lotu ptaka, ale również żeby potrafił się w tym mrowisku odnaleźć jako wolny, nieuprzedzony i pewny siebie nowoczesny humanista.

Śledźcie naszego bloga, i trzymajcie nas za słowo!

PS: Nazwa kodowa projektu „Hipster Hippiasz”. Wyjaśnienie w następnym wpisie…