HIPout: Zarządzanie marketingowe (18 godzin):

Kurs adresowany jest do osób, które pragną rozwijać swoje umiejętności w zakresie marketingu. Dynamicznie zmieniający się rynek sprawia, że marketing dziś, to coś więcej niż tylko reklama. Marketing to kompleksowe podejście do zarządzania firmą, dlatego też podczas kursu zostaną omówione zagadnienia:
  • Orientacje marketingowe
  • Narzędzia marketingu Mix
  • Segmentacja rynku.
Mateusz "Jean" Kowalski

Mateusz "Jean" Kowalski

Kulturoznawca, specjalista ds. wizerunku, którego kariera zawodowa rzuciła na grunt zarządzania i marketingu. Pomimo młodego wieku zdobyłem duże i zróżnicowane doświadczenie zawodowe, dzięki któremu mogłem poznać jak funkcjonuje polski biznes, a także uczestniczyć w procesie pokonywania problemów, jakie napotykają polscy przedsiębiorcy. Moim atutem jest dobra organizacja pracy, która polega na wyznaczaniu sobie celów i konsekwentnej ich realizacji. Sytuacje kryzysowe są dla mnie inspirujące, gdyż wymuszają kreatywne myślenie, które umożliwia znalezienie najbardziej korzystnego rozwiązania problemu. Ciągle jestem głodny wiedzy, która umożliwia mi rozwój i osiąganie kolejnych sukcesów w życiu!