HIPout: Negocjacje w biznesie (18h):

Kurs negocjacje w biznesie ma na celu przybliżenie słuchaczom technik prowadzenia skutecznych negocjacji, które są jednym z najskuteczniejszych sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych (konfliktu interesów). Na przebieg negocjacji ma wpływ wiele czynników, dlatego podczas kursów poruszana będzie tematyka z zakresu:

  • komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
  • planowania przebiegu negocjacji
  • ‚cech idealnego negocjatora
  • przebiegu procesu negocjacji.

Kurs będzie miał charakter warsztatowy.

Mateusz "Jean" Kowalski

Mateusz "Jean" Kowalski

Kulturoznawca, specjalista ds. wizerunku, którego kariera zawodowa rzuciła na grunt zarządzania i marketingu. Pomimo młodego wieku zdobyłem duże i zróżnicowane doświadczenie zawodowe, dzięki któremu mogłem poznać jak funkcjonuje polski biznes, a także uczestniczyć w procesie pokonywania problemów, jakie napotykają polscy przedsiębiorcy. Moim atutem jest dobra organizacja pracy, która polega na wyznaczaniu sobie celów i konsekwentnej ich realizacji. Sytuacje kryzysowe są dla mnie inspirujące, gdyż wymuszają kreatywne myślenie, które umożliwia znalezienie najbardziej korzystnego rozwiązania problemu. Ciągle jestem głodny wiedzy, która umożliwia mi rozwój i osiąganie kolejnych sukcesów w życiu!