Studiowanie Filozofii na specjalności Etyka to wielka przygoda intelektualna. Oprócz klasycznego kursu filozofii (patrz niżej) studenci biorą udział w specjalnie dobranych kursach wprowadzających ich poszczególne zagadnienia filozofii moralnej (patrz jeszcze niżej). Studenci mogą też wybrać dodatkowe specjalistyczne kursy, podczas których pracownicy Instytutu Filozofii specjalizujący się w różnych dziedzinach etyki będą ich mogli zapoznać z wynikami najnowszych badań w tych dziedzinach (Patrz jeszcze, jeszcze niżej).
Wielka tradycja myśli moralnej Zachodu czeka na odkrycie. Pomożemy wam zagłębić się w fascynujący labirynt pytań dotyczących natury ludzkiej, wartości, norm i obowiązków przed jakimi stanąć musi każdy, kto myśli poważnie o własnym życiu zarówno w jego wymiarze jednostkowym, jak i (a może przede wszystkim) wspólnotowym. Jeżeli lubisz stawiać sobie i innym trudne pytania, to te studia są dla ciebie!

klasyczny kurs filozofii

Sens zajęć: Zapoznacie się fascynującą  i skomplikowaną historią myśli europejskiej. Dzięki temu będziecie mogli zyskać szeroką perspektywę, w ramach której będziecie mogli osadzić swój własny sposób rozumienia świata i swoje własne poglądy. Będziecie wiedzieli, w razie czego, gdzie szukać poglądów podobnych do waszych i w jaki wypróbowany sposób możecie ich bronić. Wiedza zdobyta na tych zajęciach uczyni z was ludzi prawdziwie kulturalnych. Wszystko to oczywiście przy założeniu, że będziecie mieli ochotę z nich skorzystać. Taka jest nasza oferta.

Odpowiedzialnymi za prowadzenie zajęć z historii filozofii są: Dr Marcin Pietrzak (Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej), dr. hab Stanisław Kijaczko i dr Agnieszka Hensoldt (Historia Filozofii Renesansu i Nowożytnej), dr hab. prof Uo Iwona Alechnowicz-Skrzypek, prof. Henryk Benisz i prof. Adam Grobler  (Historia Filozofii XIX i XX wieku).

pietrzak2-300x264hens kijalechno   grobler-300x268

Sens zajęć: Dowiecie się jak podchodzono do tego, co istnieje w przeszłości a jak podchodzi się do tego współcześnie. Będziecie rozumieli znaczenie takich pojęć jak metafizyka, byt, rzeczywistość. Dzięki temu będziecie mogli uporać się z problemem istnienia bytów fikcyjnych (Święty Mikołaj) i przedmiotów nierzeczywistych (marzenia). Poznacie udział badań ontologicznych w różnych dziedzinach wiedzy.

Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć z Ontologii: dr hab. Prof. UO Iwona Alechnowicz-Skrzypek

alechno

Sens zajęć: Dowiadujecie się co nieco o historii myśli etycznej. Zapoznajecie się z najważniejszymi twierdzeniami naczelnych (historycznie najbardziej doniosłych) teorii etycznych. Dzięki temu będziecie w stanie stwierdzić, do jakiego z tych stanowisk można zaliczyć poglądy tych, którzy wejdą z wami w spór etyczny. Będzie wiedzieli jak się stanowiska tego rodzaju broni i jak można je najskuteczniej zaatakować. Jednocześnie będziecie w stanie w ten sam sposób spojrzeć na własne poglądy. Będzcie wiedzieli jakie są słabe strony waszego sposobu rozumienia moralności.

Pracownikiem odpowiedzialnymi z nauczanie etyki jest dr Marcin Pietrzak (Etyka ogólna i Filozofia moralności)

pietrzak2-300x264

Quae res in civitate duae plurimum possunt, eae contra nos ambae faciunt in hoc tempore, summa gratia et eloquentia; quarum alterum, C. Aquili, vereor, alteram metuo. Eloquentia Q. Hortensi ne me in dicendo impediat, non nihil commoveor, gratia Sex. Naevi ne P. Quinctio noceat, id vero non mediocriter pertimesco. Neque hoc tanto opere querendum videretur, haec summa in illis esse, si in nobis essent saltem mediocria; verum ita se res habet, ut ego, qui neque usu satis et ingenio parum possum, cum patrono disertissimo comparer, P. Quinctius, cui tenues opes, nullae facultates, exiguae amicorum copiae sunt, cum adversario gratiosissimo contendat. Illud quoque nobis accedit incommodum, quod M. Iunius, qui hanc causam aliquotiens apud te egit, homo et in aliis causis exercitatus et in hac multum ac saepe versatus, hoc tempore abest nova legatione impeditus, et ad me ventum est qui, ut summa haberem cetera, temporis quidem certe vix satis habui ut rem tantam, tot controversiis implicatam, possem cognoscere. Ita quod mihi consuevit in ceteris causis esse adiumento, id quoque in hac causa deficit.
Sens zajęć: Dowiecie się w jaki sposób można analizować różne sposoby rozumowania. Będziecie potrafili nadać swoim rozumowanion możliwie najbardziej ścisłą formę. Logika jest złożony narzędziem pozwalającym zrozumieć to, w jaki sposób myślimy i to w jaki sposób mówimy. Dzięki logice można też budować tzw. formalne ontologie. Uczestnicząc w zajęciach nauczycie się to robić.

Pracownikami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie kursu logiki są: dr hab, prof. UO Robert Sochacki, dr hab, prof. UO Anna Pietryga, dr Artur Machlarz i dr Jacek Waldmajer

Image-074-236x200  pietrymach wald

Sens zajęć: Prowadzący proponujęe dociekania nad wszelakimi rodzajami sztuk i zjawisk estetycznych, od klasycznych do współczesnych, np. polityczny wymiar malarstwa awangardowego, kulturowe przesłanie muzyki rockowej (progressive, pop, punk, rap), filozoficzne aspekty sztuki filmowej (kinematografia, filmy, kreskówki, teledyski, etc) i innych sztuk, np: fotografia, happening, performance, body art.

Pracownik odpowiedzialny na prowadzenie zajęć z estetyki: dr hab. Krzysztof Piotr Skowroński

chriss

 

Dyscypliny systemowe - ETYKA
 • Dzieje europejskiej filozofii moralnej
 • Filozofia kultury
 • Retoryka
 • Metodologia nauk
 • Aksjologia
 • Etyka opisowa
 • Filozofia polityki
 • Metodologia etyki
 • Erystyka
Przedmioty do wyboru
 • Problem Gilotyny Hume’s
 • Filozofia śmierci
 • Nihilizm i anomia
 • Etyka deontologiczna i etyka cnót
 • Główne kierunki etyki współczesnej
 • Ekofilozofia
 • Feminizm
 • Etologia śmierci, choroby i cierpienia
 • Podstawy ewolucyjnej teorii umysłu
 • Public relations i negocjacje
 • Najnowsze nurty i trendy w etyce
 • Logiki deontyczne
Twarde kompetencje

Celem programu HIPSTER HIPPIASZ jest wyposażenie absolwentów Filozofii w twarde kompetencje kompetencje szczególnie mile widziane przez pracodawców. Student kończący studia filozoficzne na Uniwersytecie Opolskim będzie mógł dopisać do swojego CV kilkanaście kursów wyposażających go w twarde kompetencje szczególnie poszukiwane na rynku pracy. Znaczna część z tych kursów będzie odbywała się w ramach zajęć należących do siatki studiów i te będą zupełnie bezpłatne. Inne będą organizowane w ramach Klubu Hippiasza. W tym przypadku idea polega na tym, aby umożliwić studentom odbywanie płatnych kursów bez konieczności opłacania pośredników. Opiekun Klubu Hippiasza będzie bezpośrednio kontaktował się z fachowcami z różnych dziedzin i organizował szkolenia, których koszty dla pojedynczego studenta będą ograniczały się do ułamka pobieranej przez szkoleniowca opłaty.

Obsługa programu do mapowania myśli xMind – Prowadzący: Marcin Pietrzak – W ramach: Historia Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

NASZA EKIPA

prof. Adam Grobler

prof. Adam Grobler

Dyrektor

Wykłada m.in. teorię poznania, historię filozofii XX wieku, filozofię analityczną i kierunki pokrewne), dydaktykę filozofii. Jeden z największych w Polsce autorytetów w dziedzinie metodologii nauk.
dr Jacek Waldmajer

dr Jacek Waldmajer

Adiunkt

Wykłada m.in. teorię poznania, historię filozofii XX wieku, filozofię analityczną i kierunki pokrewne), dydaktykę filozofii. Jeden z największych w Polsce autorytetów w dziedzinie metodologii nauk.
dr hab Anna Pietryga

dr hab Anna Pietryga

Adiunkt

Adiunkt w Instytucie Filozofii UO, zajmuje się szeroko pojętą logiką (logiką formalną, semiotyką i metodologią nauk.) oraz teorią komunikacji.  Prowadzi również zajęcia (w języku angielskim) dotyczące religii i gender. Uczy też angielskiego w SJO UO.
dr hab. Grzegorz Francuz

dr hab. Grzegorz Francuz

Wicedyrektor

Wykłada m.in. teorię poznania, historię filozofii XX wieku, filozofię analityczną i kierunki pokrewne), dydaktykę filozofii. Jeden z największych w Polsce autorytetów w dziedzinie metodologii nauk.
prof. dr hab Stanisław Kijaczko

prof. dr hab Stanisław Kijaczko

Profesor UO

Stanisław Kijaczko, w zespole Instytutu Filozofii. Współpracownik studenckiego Koła Naukowego Filozofii Tematy badawcze: Pragmatyzm metafizyczny, filozofia człowieka w ujęciu pragmatystycznym, filozofia doświadczenia w wymiarze egzystencjalnym
dr Artur Machlarz

dr Artur Machlarz

Adiunkt

Specjalista do spraw informacji – praktyk i teoretyk. Jako teoretyk bada różne aspekty przepływu informacji w systemach rozproszonych, jako praktykujący infobroker poszukuje informacji biznesowych. Najchętniej wykłada filozofię informacji i prowadzi zajęcia warsztatowe.
dr Marcin Pietrzak

dr Marcin Pietrzak

Adiunkt

Cynik filozoficzny, historyk filozofii, metetyk, meta-coach, anty-coach. Neurotyk.
dr hab. Robert Sochacki

dr hab. Robert Sochacki

Profesor UO

Wykłada m.in. teorię poznania, historię filozofii XX wieku, filozofię analityczną i kierunki pokrewne), dydaktykę filozofii. Jeden z największych w Polsce autorytetów w dziedzinie metodologii nauk.
dr Agnieszka Hensoldt

dr Agnieszka Hensoldt

Adiunkt

Wykłada m.in. teorię poznania, historię filozofii XX wieku, filozofię analityczną i kierunki pokrewne), dydaktykę filozofii. Jeden z największych w Polsce autorytetów w dziedzinie metodologii nauk.
prof. Henryk Benisz

prof. Henryk Benisz

Studiował filozofię w Krakowie i teologię w Warszawie. Doktoryzował się u ks. prof. Józefa Tischnera na Wydziale Filozoficznym PAT w Krakowie (Filozofia i sztuka u Nietzschego). Habilitował się w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie (Nietzsche i filozofia dionizyjska). Zajmuje się antropologią filozoficzną, antropologią kultury i sztuki oraz historią filozofii (zwłaszcza niemieckiej XIX i XX wieku).
prof. dr hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek

prof. dr hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek

Profesor UO

Specjalizuję się w historii filozofii, zajmuję się dwudziestowieczną filozofią niemiecką i austriacką, interesują mnie historyczne relacje między filozofią a psychologią. Wiele uwagi poświęcam filozoficznej przeszłości Wrocławia.
dr Piotr Leśniak

dr Piotr Leśniak

Adiunkt

Wykłada m.in. teorię poznania, historię filozofii XX wieku, filozofię analityczną i kierunki pokrewne), dydaktykę filozofii. Jeden z największych w Polsce autorytetów w dziedzinie metodologii nauk.
dr hab. Krzysztof Piotr Skowroński

dr hab. Krzysztof Piotr Skowroński

Adiunkt

Zajmuje sie filozofia wspolczesna (Santayana, pragmatyzm, estetyka); organizator corocznych konferencji miedzynarodowych  w ramach cyklu American and European Values; autor i redaktor kilkunastu ksiazek w jezyku angielskim o filozofii amerykanskiej

OPINIE ABSOLWENTÓW

Jeśli to czytasz i zamierzasz studiować filozofię, idź na Uniwersytet Opolski – znajduje się tam jedna z najlepszych kadr w Polsce, plus klimat panujący na uczelni jest niepowtarzalny. Z wiarygodnych źródeł wiem, że Opole bije na łopatki Wrocław jeśli chodzi o Filozofię właśnie. Paweł Bielecki

bloger, specjalista od SMM

Udane 5 lat nauki i poszerzania horyzontów. Wojciech Przydatek

Account Manager, Games Worshop UK

Na każdym spotkaniu ‚wyższego szczebla’ uświadamiam sobie z wiedzą, którą mogę operować, a którą zdobyłam podczas studiów filozoficznych na Uniwersytecie Opolskim (metody zarządzania, teorie negocjacyjne itp.), że pracując z takimi ludźmi jak CEO z regionu Europy mogę zachować pewność siebie. Mam zaplecze teoretyczne i wiedzę opartą na studiach filozofii, która gdzieś tam naturalnie daje o sobie znać i sprawia, że mogę patrzeć na te grube ryby jak na równych sobie. Dzięki temu ja się po prostu nie boję się tych ludzi i trudnych wyzwań. Kasia Czerwińska

National Key Account Director

Studia bardzo rozwijajace intelektualnie i zmieniajace sposob patrzenia na swiat. Wymagaja duzo wlasnej, samodzielnej pracy. Duzy plus za mozliwosc dobierania fakultetow z innych kierunkow dzieki czemu mozna ksztalcic sie w samodzielnie wybranej niszy filozofii. Polecam kazdemu, studiowalbym jeszcze raz Grzegorz Szczurek

Test Analyst, 3M Service center EMEA

Fajna przygoda, dająca inne spojrzenie na siebie i swoje otoczenie. Ogromnym plusem była swoboda i znikoma uciążliwość formalizmów, typowych dla instytucji państwowych. Mateusz Kwaśnicki

Dobra kadra, przyjazna kameralna atmosfera, kierunek otwiera horyzonty myślowe, rozwija zdolności twórcze i rygoryzm myślenia. Kamil Łapaj

Recepcjonista, Carlton Hotel Guldsmeden