Prawne i etyczne problemy współczesnej filozofii społecznej – konferencja

Prawne i etyczne problemy współczesnej filozofii społecznej – konferencja

Studenckie Koło Filozoficzne UKW oraz Studenckie Koło Filozoficzne UO zapraszają na ogólnopolską studencko-doktorancką konferencje naukową pt. “Prawne i etyczne problemy współczesnej filozofii społecznej”. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jej celem jest dyskusja nad szeroką tematyką obejmującą dzisiejsze problemy natury społecznej i etycznej.