Artur Machlarz

Artur Machlarz

Szkoli w zakresie:

  • sprawnego wyszukiwania informacji naukowych i nie tylko naukowych (biznesowych, gospodarczych): m.in. ustalania strategii wyszukiwania, oceny wiarygodności źródeł, zasad monitorowania informacji, metod pozyskiwania informacji i weryfikacji pozyskanych informacji
  • posługiwania się programami użytkowymi wspomagającymi pracę naukową i pracę z dowolnymi typami dokumentów, z różnymi danymi i informacjami
  • jak pisać makra i skrypty, które pozwolą zautomatyzować pracę z przeglądarkami internetowymi
  • technicznych podstaw projektowania stron internetowych
  • administracji popularnymi CMSami: Joomla, Drupal, WordPress, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych zasad bezpieczeństwa