Oferta dla młodych rodziców – studentów

Jeżeli jesteś młodym rodzicem- studentem, lub spodziewasz się dziecka, masz wątpliwości, niepewności, albo po prostu szukasz praktycznych informacji – napisz i umówimy się  na indywidualne spotkanie nt. opieki nad dzieckiem i przygotowania do rodzicielstwa....

Wyniki okręgowego etapu XXIX Olimpiady Filozoficznej

Lista osób rekomendowanych do zawodów III stopnia XXIX Olimpiady Filozoficznej:  Karolina Gwozdek Aleksandra Krzyształowicz Dominik Mrohs Julia Nowicka Łukasz Olbert Aleksandra Seń Aleksandra Tuleja Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia na naszych etapach...

Filozofia trafi pod gimnazjalne i licealne strzechy

17 stycznia 2017 roku podpisana została umowa między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Opolskim w zakresie realizacji dwóch projektów: Logiczny uczeń gimnazjum jako III misja Uniwersytetu Opolskiego Logiczny uczeń szkoły ponadgimnazjalnej jako III...

Joga – sztuka życia

Zapraszamy na wykład pt.: Joga, medytacja i techniki oddechowe jako narzędzia eliminowania stresu, podnoszenia efektywności oraz rozwoju inteligencji emocjonalnej Wykład wygłosi Swami Jaataveda – nauczyciel jogi, medytacji oraz technik oddechowych, działający w...
1 maja 2017
 • Kurs ogólnouczelniany: Feminizm a gender studies (dr Agnieszka Hensoldt)
  1 maja 2017 - 16:30 - 17:15
  Collegium Civitas s. 105

 • Kurs ogólnouczelniany: Język snów i baśni (prof. Iwona Alechnowicz)
  1 maja 2017 - 16:30 - 17:15
  Collegium Paedagogicum s. 1

 • Kurs ogólnouczelniany: Podstawy logoterapii (dr Piotr Leśniak)
  1 maja 2017 - 16:30 - 17:15
  Collegium Civitas s. 113

 • kurs ogólnouczelniany: Wschodnie i zachodnie filozofie szczęścia (prof. Grzegorz Francuz)
  1 maja 2017 - 16:30 - 18:00
  Collegium Civitas s. 106

 • Kurs ogólnouczelniany: Filozofia umysłu (dr Piotr Leśniak)
  1 maja 2017 - 17:15 - 18:00
  Collegium Civitas s. 105

 • Kurs ogólnouczelniany: Wyszukiwanie informacji gospodarczych (dr Artur Machlarz)
  1 maja 2017 - 17:15 - 18:00
  Collegium Civitas s. 105

 • Kurs ogólnouczelniany: Zagadki czasu i pamięci (prof. Iwona Alechnowicz)
  1 maja 2017 - 17:15 - 18:00
  Collegium Pedagogicum, Ojca Józefa Czaplaka, Opole, Poland s. 1

OFERTA EDUKACYJNA


 

Twarde kompetencje

Celem programu HIPSTER HIPPIASZ jest wyposażenie absolwentów Filozofii w twarde kompetencje kompetencje szczególnie mile widziane przez pracodawców. Student kończący studia filozoficzne na Uniwersytecie Opolskim będzie mógł dopisać do swojego CV kilkanaście kursów wyposażających go w twarde kompetencje szczególnie poszukiwane na rynku pracy. Znaczna część z tych kursów będzie odbywała się w ramach zajęć należących do siatki studiów i te będą zupełnie bezpłatne. Inne będą organizowane w ramach Klubu Hippiasza. W tym przypadku idea polega na tym, aby umożliwić studentom odbywanie płatnych kursów bez konieczności opłacania pośredników. Opiekun Klubu Hippiasza będzie bezpośrednio kontaktował się z fachowcami z różnych dziedzin i organizował szkolenia, których koszty dla pojedynczego studenta będą ograniczały się do ułamka pobieranej przez szkoleniowca opłaty.
Obsługa programu do mapowania myśli xMind – Prowadzący: Marcin Pietrzak – W ramach: Historia Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

Dziś coaching jest niezwykle dynamiczną dziedziną aktywnego wpierania ludzi w sferze biznesu, edukacji czy w sferze realizacji osobistych marzeń. Studiowanie coachingu otwiera szerokie perspektywy dla przyszłej aktywności zawodowej, nie mówiąc już wyzwalaniu potencjału rozwojowego przyszłego coacha. Coach znaczy po polsku trener i najmocniej kojarzy się oczywiście ze sportem. Współcześnie oznacza osobę, która wspiera innych ludzi w rozwoju ich zdolności, w doskonaleniu umiejętności, w przezwyciężaniu słabości czy ograniczeń, motywuje do wydobywania posiadanych przez ludzi zasobów. Coach może działać wszędzie tam, gdzie ludzie chcą wyzwolić swój potencjał, nauczyć się nowych umiejętności, lepiej funkcjonować w pracy lub w życiu osobistym i osiągać bliższe oraz dalsze, wymarzone cele.

Po studiach u nas będziesz wiedział/ła, na czym polega specyfika coachingu. Poznasz narzędzia coachingowe stosowane w pracy z klientem i będziesz umiał/ła zastosować poznane narzędzia coachingowe. Nauczysz się prawidłowego zawierania kontaktu z klientem i prowadzenia sesji coachingowej. Rozwiniesz umiejętność formułowania celów sesji i procesu coachingowego. Pojmiesz znaczenie wiedzy psychologicznej w pracy coacha. Zdobędziesz wiedzę o normach moralnych w pracy coacha i świadomość dylematów moralnych związanych z pracą coacha.

Inni dostrzegać będą, że masz wiedzę o prawidłowościach komunikacji interpersonalnej i posiadasz kompetencje w komunikacji interpersonalnej. Ponadto potrafisz rozpoznawać swoje emocje i emocje innych osób, związane z przebywaniem w grupie. Poznasz metody rozwoju własnej samoświadomości i inteligencji emocjonalnej. Zyskasz zdolności obserwowania procesu grupowego i rozpoznawania ról grupowych. Będziesz przygotowany/a do współdziałania i współpracy z innymi osobami.

Zdobędziesz podstawową wiedzę o teoriach i koncepcjach współczesnej psychologii. Ponadto zyskasz zrozumienie psychospołecznych uwarunkowań zachowań człowieka oraz wiedzę o psychologicznych mechanizmach emocjonalno-motywacyjnych.

Poznasz także terminologię filozoficzną i będziesz potrafił/ła się nią posługiwać. Zdobędziesz wiedzę o ideach i argumentach wybranych klasycznych autorów filozoficznych na podstawie samodzielnej lektury ich pism oraz pojmiesz główne kierunki i stanowiska współczesnej filozofii.

Zobaczysz również praktyczny wymiar filozofii i jej przydatność dla współczesnych ludzi. Inni zobaczą, że potrafisz zastosować metody filozoficzne oraz różnych koncepcji filozoficznych do rozwiązywania aktualnych problemów etyki, człowieka czy społeczeństwa. Posiądziesz również umiejętność przełożenia filozoficznej mowy na język współczesnych problemów społecznych i egzystencjalnych.

Będziesz czytał/ła i samodzielnie interpretował/ła teksty filozoficzne i innych dziedzin nauk społecznych czy humanistycznych. Dodatkowo sprawnie analizował/ła argumenty filozoficzne, identyfikował/ła ich kluczowe tezy i założenia. Poznasz też zasady poprawnego rozumowania, definiowania oraz stawiania pytań, będziesz umiała/ła rekonstruować i konstruować różnego rodzaju argumentację, dobierać strategie argumentacyjne, tworzyć krytyczne argumenty i formułować odpowiedzi na krytykę.

Nauczysz się prowadzić na poziomie podstawowym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego. Będziesz umiał/ła w mowie i na piśmie wyrażać problemy filozoficzne, stawiać tezy oraz artykułować własne poglądy w sprawach społecznych i światopoglądowych. Będziesz mógł/ła powiedzieć, że dasz radę samodzielnie tłumaczyć z języka polskiego na wybrany język obcy prosty teksty, a z wybranego języka obcego na język polski średnio trudny tekst.

W sokratejskim stylu wierzymy, że każdy ma wewnętrzne zasoby, mądrość oraz mocne strony, ale często nie zdaje sobie z tego sprawy. Połączenie metod coachingu z filozofią to niezwykły katalizator rozwoju osobistego. Coaching daje konkretne narzędzia rozwojowe. Wiedza filozoficzna poszerza horyzonty myślowe, ukazuje wiele perspektyw postrzegania życia, świata czy ludzkiej egzystencji. Stajemy się dzięki temu skuteczni w wielu sferach życia i elastyczni, odnosimy sukcesy.

Warto zaznaczyć, że współczesne zarządzanie oraz biznes stawiają na osobiste talenty osób, na ich elastyczność i sprawność komunikowania się z innymi ludźmi. Ponadto podkreśla się harmonię wszystkich sfer życia, potrzebę spójności wewnętrznej i zewnętrznej. Długofalowe zadowolenie z życia oraz sukces są możliwe dzięki zrozumieniu i poznaniu siebie, odkryciu swoich najgłębszych wartości oraz dzięki zdrowym relacjom z innymi.

Absolwenci dzięki swoim umiejętnościom, wiedzy, znajomości swoich mocnych stron, rozumieniu siebie i innych uzyskają pewność, że dysponują czymś, na czym zależy współczesnym pracodawcom. Znając swoje kompetencje, będą elastycznie poruszać się na rynku pracy i staną się cennymi kandydatami do zatrudnienia przez pracodawców. Uzyskają zaufanie do siebie i pewność swoich zasobów, aby stawiać warunki pracodawcom. Jednym słowem nie oni będą prosić o zatrudnienia, ale pracodawcy będą się o nich ubiegać.

Sens zajęć: Zapoznacie się fascynującą  i skomplikowaną historią myśli europejskiej. Dzięki temu będziecie mogli zyskać szeroką perspektywę, w ramach której będziecie mogli osadzić swój własny sposób rozumienia świata i swoje własne poglądy. Będziecie wiedzieli, w razie czego, gdzie szukać poglądów podobnych do waszych i w jaki wypróbowany sposób możecie ich bronić. Wiedza zdobyta na tych zajęciach uczyni z was ludzi prawdziwie kulturalnych. Wszystko to oczywiście przy założeniu, że będziecie mieli ochotę z nich skorzystać. Taka jest nasza oferta.

Odpowiedzialnymi za prowadzenie zajęć z historii filozofii są: Dr Marcin Pietrzak (Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej), dr. hab Stanisław Kijaczko i dr Agnieszka Hensoldt (Historia Filozofii Renesansu i Nowożytnej), dr hab. prof Uo Iwona Alechnowicz-Skrzypek, prof. Henryk Benisz i prof. Adam Grobler  (Historia Filozofii XIX i XX wieku).

pietrzak2-300x264hens kijalechno   grobler-300x268

Sens zajęć: Dowiecie się jak podchodzono do tego, co istnieje w przeszłości a jak podchodzi się do tego współcześnie. Będziecie rozumieli znaczenie takich pojęć jak metafizyka, byt, rzeczywistość. Dzięki temu będziecie mogli uporać się z problemem istnienia bytów fikcyjnych (Święty Mikołaj) i przedmiotów nierzeczywistych (marzenia). Poznacie udział badań ontologicznych w różnych dziedzinach wiedzy.

Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć z Ontologii: dr hab. Prof. UO Iwona Alechnowicz-Skrzypek

alechno

Sens zajęć: Dowiadujecie się co nieco o historii myśli etycznej. Zapoznajecie się z najważniejszymi twierdzeniami naczelnych (historycznie najbardziej doniosłych) teorii etycznych. Dzięki temu będziecie w stanie stwierdzić, do jakiego z tych stanowisk można zaliczyć poglądy tych, którzy wejdą z wami w spór etyczny. Będzie wiedzieli jak się stanowiska tego rodzaju broni i jak można je najskuteczniej zaatakować. Jednocześnie będziecie w stanie w ten sam sposób spojrzeć na własne poglądy. Będzcie wiedzieli jakie są słabe strony waszego sposobu rozumienia moralności.

Pracownikiem odpowiedzialnymi z nauczanie etyki jest dr Marcin Pietrzak (Etyka ogólna i Filozofia moralności)

pietrzak2-300x264

Quae res in civitate duae plurimum possunt, eae contra nos ambae faciunt in hoc tempore, summa gratia et eloquentia; quarum alterum, C. Aquili, vereor, alteram metuo. Eloquentia Q. Hortensi ne me in dicendo impediat, non nihil commoveor, gratia Sex. Naevi ne P. Quinctio noceat, id vero non mediocriter pertimesco. Neque hoc tanto opere querendum videretur, haec summa in illis esse, si in nobis essent saltem mediocria; verum ita se res habet, ut ego, qui neque usu satis et ingenio parum possum, cum patrono disertissimo comparer, P. Quinctius, cui tenues opes, nullae facultates, exiguae amicorum copiae sunt, cum adversario gratiosissimo contendat. Illud quoque nobis accedit incommodum, quod M. Iunius, qui hanc causam aliquotiens apud te egit, homo et in aliis causis exercitatus et in hac multum ac saepe versatus, hoc tempore abest nova legatione impeditus, et ad me ventum est qui, ut summa haberem cetera, temporis quidem certe vix satis habui ut rem tantam, tot controversiis implicatam, possem cognoscere. Ita quod mihi consuevit in ceteris causis esse adiumento, id quoque in hac causa deficit.
Sens zajęć: Dowiecie się w jaki sposób można analizować różne sposoby rozumowania. Będziecie potrafili nadać swoim rozumowanion możliwie najbardziej ścisłą formę. Logika jest złożony narzędziem pozwalającym zrozumieć to, w jaki sposób myślimy i to w jaki sposób mówimy. Dzięki logice można też budować tzw. formalne ontologie. Uczestnicząc w zajęciach nauczycie się to robić.

Pracownikami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie kursu logiki są: dr hab, prof. UO Robert Sochacki, dr hab, prof. UO Anna Pietryga, dr Artur Machlarz i dr Jacek Waldmajer

Image-074-236x200  pietrymach wald

Sens zajęć: Prowadzący proponujęe dociekania nad wszelakimi rodzajami sztuk i zjawisk estetycznych, od klasycznych do współczesnych, np. polityczny wymiar malarstwa awangardowego, kulturowe przesłanie muzyki rockowej (progressive, pop, punk, rap), filozoficzne aspekty sztuki filmowej (kinematografia, filmy, kreskówki, teledyski, etc) i innych sztuk, np: fotografia, happening, performance, body art.

Pracownik odpowiedzialny na prowadzenie zajęć z estetyki: dr hab. Krzysztof Piotr Skowroński

chriss

 

Na studia zapraszamy absolwentów studiów magisterskich w dowolnym obszarze nauk. Wśród naszych doktorantów znajdują się zarówno absolwenci filozofii, jak i matematyki, biologii, pedagogiki, kulturoznawstwa i wielu innych.

Jesteś idealnym/ą kandydatem/ką jeśli masz pomysł na pracę badawczą wykraczającą poza horyzont pojedynczych dyscyplin naukowych, chcesz zdobyć nową wiedzę i umiejętności, lubisz ambitną pracę intelektualną.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Masz problem z wyborem opiekuna naukowego? Skontaktuj się z prof Iwoną Alechnowicz-Skrzypek, kierownikiem studiów doktoranckich.

Uwaga: od kandydatów na studia doktoranckie nie pobiera się opłaty rekrutacyjnej.

 1. Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na stronie dotyczącej studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii.
 2. Zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK.
 3. Złóż w dziekanacie dokumenty wymienione na stronie dotyczącej studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii.

Miejsce składania dokumentów: Dziekanat  Wydziału  Historyczno – Pedagogicznego, ul. Oleska  48,  pokój  132,
telefon  774527411, Renata Kamińska-Wanecka, e-mail:  rkw@uni.opole.pl, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek do  10.00 do 14.00.

Termin składania dokumentów na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017: od 20 kwietnia do 31 lipca oraz od 1 do 16 września.

4. Przygotuj się i przyjdź na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 23.09.2016 r. o godz. 10.00, w sali 327, Collegium Civitas, ul. Katowicka 89

W czasie studiów będziesz miał możliwość rozwinięcia swoich zainteresowań i pasji. Udoskonalisz kompetencje językowe pisząc i publikując artykuły naukowe, wyjeżdżając za granicę w ramach programu Erasmus+, nauczysz się aplikować o granty i staże, zdobędziesz doświadczenie w pracy ze studentami. Oferujemy atrakcyjne stypendia i dofinansowanie wyjazdów zagranicznych, zakupów literatury, wyjazdów na konferencję i innych potrzeb związanych z realizacją projektów badawczych.

NASZA EKIPA


 

dr hab. Grzegorz Francuz

dr hab. Grzegorz Francuz

Dyrektor

Filozof, pedagog, coach. W swoich badaniach koncentruje się na praktycznym znaczeniu myśli filozoficznej. Zajmuje się etyką, etyką środowiskową, bioetyką, filozofią edukacji, filozofią polityki, ekofilozofią oraz coachingiem.
dr Jacek Waldmajer

dr Jacek Waldmajer

Adiunkt

Wykłada m.in. logikę, kulturę logiczną, metodologię badań empirycznych, badania konsumenckie oraz nowe technologie informacyjne. Prowadzi badania w obszarze logiki, DNA obliczeń oraz molekularnego programowania.
dr hab Anna Pietryga

dr hab Anna Pietryga

Adiunkt

Adiunkt w Instytucie Filozofii UO, zajmuje się szeroko pojętą logiką (logiką formalną, semiotyką i metodologią nauk.) oraz teorią komunikacji.  Prowadzi również zajęcia (w języku angielskim) dotyczące religii i gender. Uczy też angielskiego w SJO UO.
prof. dr hab. Henryk Benisz

prof. dr hab. Henryk Benisz

Studiował filozofię w Krakowie i teologię w Warszawie. Doktoryzował się u ks. prof. Józefa Tischnera na Wydziale Filozoficznym PAT w Krakowie (Filozofia i sztuka u Nietzschego). Habilitował się w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie (Nietzsche i filozofia dionizyjska). Zajmuje się antropologią filozoficzną, antropologią kultury i sztuki oraz historią filozofii (zwłaszcza niemieckiej XIX i XX wieku).
dr Marcin Pietrzak

dr Marcin Pietrzak

Wicedyrektor

Cynik filozoficzny, historyk filozofii, metetyk, meta-coach, anty-coach. Neurotyk.
prof. dr hab Stanisław Kijaczko

prof. dr hab Stanisław Kijaczko

Profesor UO

Stanisław Kijaczko, w zespole Instytutu Filozofii. Współpracownik studenckiego Koła Naukowego Filozofii Tematy badawcze: Pragmatyzm metafizyczny, filozofia człowieka w ujęciu pragmatystycznym, filozofia doświadczenia w wymiarze egzystencjalnym

dr Artur Machlarz

dr Artur Machlarz

Adiunkt

Specjalista do spraw informacji – praktyk i teoretyk. Jako teoretyk bada różne aspekty przepływu informacji w systemach rozproszonych, jako praktykujący infobroker poszukuje informacji biznesowych. Najchętniej wykłada filozofię informacji i prowadzi zajęcia warsztatowe.
prof. Adam Grobler

prof. Adam Grobler

Profesor

Wykłada m.in. teorię poznania, historię filozofii XX wieku, filozofię analityczną i kierunki pokrewne), dydaktykę filozofii. Jeden z największych w Polsce autorytetów w dziedzinie metodologii nauk.
dr hab. Robert Sochacki

dr hab. Robert Sochacki

Profesor UO

Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół logiki (teoria odrzucania zdań, metody weryfikacji formuł), dydaktyki i filozofii matematyki. Prowadzi zajęcia z logiki i logiki prawniczej. Posiada także znaczące osiągnięcia w pracy z młodzieżą uzdolnioną matematycznie (finaliści i laureaci Olimpiady Matematycznej), prowadzi też zajęcia z logiki dla młodzieży przygotowującej się do Olimpiady Filozoficznej. Autor (współautor) około 40 publikacji  (w tym 5 monografii i książek).
dr Agnieszka Hensoldt

dr Agnieszka Hensoldt

Adiunkt

Filozofka, feministka, rowerzystka. Interesuje się amerykańskim pragmatyzmem, filozofią analityczną oraz tym, co działo się i dzieje na styku obu tych nurtów. W filozofii poszukuje miejsc, w których teoria spotyka się z praktyką, oraz sposobów, na jakie (filozoficzna) refleksja potrafi zmieniać świat na bardziej sprawiedliwy.
Dr hab. prof. UO Jaochim Piecuch

Dr hab. prof. UO Jaochim Piecuch

Dyrektor

Wykłada m.in. teorię poznania, historię filozofii XX wieku, filozofię analityczną i kierunki pokrewne), dydaktykę filozofii. Jeden z największych w Polsce autorytetów w dziedzinie metodologii nauk.
prof. dr hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek

prof. dr hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek

Profesor UO

Specjalizuję się w historii filozofii, zajmuję się dwudziestowieczną filozofią niemiecką i austriacką, interesują mnie historyczne relacje między filozofią a psychologią. Wiele uwagi poświęcam filozoficznej przeszłości Wrocławia.
dr Piotr Leśniak

dr Piotr Leśniak

Adiunkt

Wykładam m. in. filozofię umysłu i filozofię przyrody. Prowadzę badania w dziedzinie teorii percepcji i teorii przyczynowości. Interesuję się logoterapią i coachingiem. Filozofia jest dla mnie nie tylko zawodem ale też sposobem na życie.
dr hab. Krzysztof Piotr Skowroński

dr hab. Krzysztof Piotr Skowroński

Adiunkt

Zajmuje sie filozofia wspolczesna (Santayana, pragmatyzm, estetyka); organizator corocznych konferencji miedzynarodowych  w ramach cyklu American and European Values; autor i redaktor kilkunastu ksiazek w jezyku angielskim o filozofii amerykanskiej

OPINIE ABSOLWENTÓW


 

Jeśli to czytasz i zamierzasz studiować filozofię, idź na Uniwersytet Opolski – znajduje się tam jedna z najlepszych kadr w Polsce, plus klimat panujący na uczelni jest niepowtarzalny. Z wiarygodnych źródeł wiem, że Opole bije na łopatki Wrocław jeśli chodzi o Filozofię właśnie.

Paweł Bielecki

bloger, specjalista od SMM

Udane 5 lat nauki i poszerzania horyzontów.

Wojciech Przydatek

Account Manager, Games Worshop UK

Na każdym spotkaniu ‚wyższego szczebla’ uświadamiam sobie z wiedzą, którą mogę operować, a którą zdobyłam podczas studiów filozoficznych na Uniwersytecie Opolskim (metody zarządzania, teorie negocjacyjne itp.), że pracując z takimi ludźmi jak CEO z regionu Europy mogę zachować pewność siebie. Mam zaplecze teoretyczne i wiedzę opartą na studiach filozofii, która gdzieś tam naturalnie daje o sobie znać i sprawia, że mogę patrzeć na te grube ryby jak na równych sobie. Dzięki temu ja się po prostu nie boję się tych ludzi i trudnych wyzwań.

Kasia Czerwińska

National Key Account Director

Studia bardzo rozwijajace intelektualnie i zmieniajace sposob patrzenia na swiat. Wymagaja duzo wlasnej, samodzielnej pracy. Duzy plus za mozliwosc dobierania fakultetow z innych kierunkow dzieki czemu mozna ksztalcic sie w samodzielnie wybranej niszy filozofii. Polecam kazdemu, studiowalbym jeszcze raz

Grzegorz Szczurek

Test Analyst, 3M Service center EMEA

Fajna przygoda, dająca inne spojrzenie na siebie i swoje otoczenie. Ogromnym plusem była swoboda i znikoma uciążliwość formalizmów, typowych dla instytucji państwowych.

Mateusz Kwaśnicki

Dobra kadra, przyjazna kameralna atmosfera, kierunek otwiera horyzonty myślowe, rozwija zdolności twórcze i rygoryzm myślenia.

Kamil Łapaj

Recepcjonista, Carlton Hotel Guldsmeden

Jeśli liczysz, że te studia są łatwym sposobem na osiągnięcie beztroskiego życia i ciepłej posadki, to odpuść sobie. Będzie trudniej. Jeśli powyższe twierdzenie w jakikolwiek sposób Cię zniechęca, to odpuść sobie tym bardziej. To nie są studia dla januszowych ludzi.

Paweł Grzesik

Specjalista do spraw sprzedaży zagranicznej i perkusista doom metalowy